Prostorno planiranje

BAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA

18.12.2016.

Baza je dostupna OVDJE

Obavijest o izmjeri

12.09.2016.

Obavijest je dostupna OVDJE

Izmjene i dopune prostornog plana

31.08.2016.

ID PPUG Hvar_procisceno ID PPUG Hvara_kolovoz 2016 ID_PPUG Hvara_NS_1 namjena ID_PPUG Hvara_NS_2 infra ID_PPUG Hvara_NS_3a kultura ID_PPUG Hvara_NS_3b priroda ID_PPUG Hvara_NS_3c planovi ID_PPUG Hvara_NS_3d eko [...]

Novo groblje “Kruvenica”

04.03.2013.

Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan organizacije  Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan pejzažnog uređenja

Etno – Eko selo Velo Grablje

04.03.2013.

_UPU_V_Grablje 1A_POST _UPU_V_Grablje 1B_PNP _UPU_V_Grablje 2A_PROMET _UPU_V_Grablje 2B_TK_EL _UPU_V_Grablje 2C_VOD_ODV _UPU_V_Grablje 3_UVJETI _UPU_V_Grablje 4A_OBLICI _UPU_V_Grablje 4B_NACIN _UPU_V_Grablje x1B_PNP_stari_katastar UPU_V_Grablje_2014_KNJIGA1
Protected with SiteGuarding.com Antivirus