Prostorno planiranje

Urbanistički plan uređenja Milna

28.08.2019.

UPU Milna Službeni glasnik Grada Hvara br. 10/2019 UPU_Milna_USVOJENI PLAN_tekstualni dio GRAFIČKI PRIKAZI: 1. UPU_Milna_USVOJENI_namjena 2.1 UPU_Milna_USVOJENI_promet 2.2 UPU_Milna_USVOJENI_elektro 2.3 UPU_Milna_USVOJENI_voda 2.4 UPU_Milna_USVOJENI_odvodnja 3. UPU_Milna_USVOJENI_zastita [...]

Urbanistički plan uređenja zone stanovanja u zelenilu

05.07.2019.

Odredbe UPU zone stanovanja u zelenilu Obrazloženje UPU zone stanovanja u zelenilu GRAFIČKI PRIKAZI: 1_Namjena_USV_06 2019 2.1_Promet_USV_06 2019 2.2_Elektroenergetika_USV_06 2019 2.3_Telekomunikacije_USV_06 2019 2.4_Vodoopskrba_USV_06 2019 2.5_Odvodnja_USV_06 [...]

Izvješće o stanju u prostoru grada Hvara 2015-2019

13.02.2019.

Izvješće o stanju u prostoru grada Hvara 2015 – 2019

UPU gospodarske zone Stanišće Martinovik

15.11.2018.

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Stanišće Martinovik Grafički prikazi: 1_Namjena_USV_01 2019 2.1_Promet_USV_01 2019 2.2_Elektroenergetika_USV_01 2019 2.3_Telekomunikacije_USV_01 2019 2.4_Vodoopskrba_USV_01 2019 2.5_Odvodnja_USV_01 2019 3_Uvjeti koristenja_USV_01 2019 4_Uvjeti [...]

BAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA

18.12.2016.

Baza je dostupna OVDJE
Protected with SiteGuarding.com Antivirus