Javna nabava

Osma izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

12.08.2021.

Odluka o 8. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom

Sedma izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

11.05.2021.

Odluka o 7. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom

Šesta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

13.04.2021.

Odluka o 6. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom

Peta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

29.03.2021.

Odluka o 5. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom

Četvrta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

25.03.2021.

Odluka o 4. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom
Protected with SiteGuarding.com Antivirus