Javna nabava

Dvanaesta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

11.11.2021.

Odluka o 12. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom

Jedanaesta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

11.11.2021.

Odluka o 11. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom   Objavljeno ponovno 11. studenoga 2021. godine zbog tehničkih problema sa stranicom www.hvar.hr.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2021.

04.10.2021.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2021. – Tabelarni prikaz ugovora o javnoj nabavi/narudžbenica i okvirnih sporazuma od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine možete [...]

Deseta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

22.09.2021.

Odluka o 10. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom

Deveta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

18.08.2021.

Odluka o 9. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom
Protected with SiteGuarding.com Antivirus