Javna nabava

Odluka o izmjeni plana nabave

30.06.2015.

ODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE II Tabelarni priokaz II IZMJENE Plana nabave

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2015.GODINU – I IZMJENA

03.06.2015.

Tekst Odluke dostupan je OVDJE. Tabelarni prikaz Plana nabave dostupan je OVDJE.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZELENI OTOCI

14.05.2015.

Poziv je dostupan OVDJE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ASFALTIRANJE PROMETNICA GRADA HVARA 2015.

11.05.2015.

Poziv je dostupan OVDJE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, SANACIJA NAKON URUŠAVANJA CRKVE SV. IVANA, 2015

11.05.2015.

Poziv je dostupan OVDJE
Protected with SiteGuarding.com Antivirus