Javna nabava

Izmjene plana nabave

02.08.2016.

Izmjena plana nabave IV Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena IV

Objava registra ugovora javne nabave za razdoblje od 01. 01. do 30.06. 2016

29.07.2016.

Registar Ugovora 01.01.- 30.06.16 tablica Registar ugovora o javnoj nabavi 1.01 od 31.07.2016.

3. Izmjena plana javne nabave Grada Hvara

20.06.2016.

Tabelarni prikaz 2016. Plana nabave izmjena III Zaključak o izmjeni plana nabave III

ODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU- II izmjene

21.04.2016.

ODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU- II izmjene, a sastoji se od dva dokumenta: -          Odluka o izmjeni plana nabave za proračunsku 2016.godinu [...]

Poziv za dostavu ponude za elektro materijal i stupove javne rasvjete i drugo

13.04.2016.

Poziv je dostupan OVDJE .
Protected with SiteGuarding.com Antivirus