Javna nabava

Deveta izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

24.06.2022.

Odluka o 9. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu s tabelarnim prikazom

12.05.2022.

Osma izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu Odluka o 8. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu s tabelarnim prikazom

Sedma izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

27.04.2022.

Odluka o 7. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu s tabelarnim prikazom

Šesta izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

08.04.2022.

Odluka o 6. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu s tabelarnim prikazom

Peta izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

24.03.2022.

Odluka o 5. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu s tabelarnim prikazom
Protected with SiteGuarding.com Antivirus