Javna nabava

Trinaesta izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

02.12.2022.

Odluka o 13. izmjeni Plana nabave za 2022. godine s tabelarnim prikazom

Dvanaesta izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

28.11.2022.

Odluka o 12. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu s tabelarnim prikazom

Jedanaesta izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

05.10.2022.

Odluka o 11. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu s tabelarnim prikazom

Deseta izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

07.09.2022.

Odluka o 10. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu s tabelarnim prikazom

Deveta izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

24.06.2022.

Odluka o 9. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu s tabelarnim prikazom
Protected with SiteGuarding.com Antivirus