Dokumenti

Rezultati izbora za MO Velo Grablje

28.09.2016.

Odluka o započinjanju postupka SPU-a na okoliš Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. Godine

27.09.2016.

Odluka je dostupna OVDJE

Zapisnik 21. sjednice GV-a 04. 08. 2016.

26.09.2016.

Zapisnik je dostupan OVDJE

Poziv na 22. Sjednicu GV Hvar

21.09.2016.

Poziv je dostupan OVDJE   REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA G R A D   H V A R GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2128/01-02-16-07 Hvar, [...]

Obavijest o izmjeri

12.09.2016.

Obavijest je dostupna OVDJE
Protected with SiteGuarding.com Antivirus