Aktualno

Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2015.g

08.04.2016.

Izvješće je dostupno OVDJE .

Obavijest za korisnike povlaštenog prijevoza o provođenju periodičkih provjera podataka na otočnim iskaznicama sa podacima iz Registra drugih tijela

22.03.2016.

Obavijest je dostupna OVDJE

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu

04.03.2016.

„Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu“ sastoji se od dva dokumenta: -          Konsolidirano  financijsko izvješće Grada Hvara za 2015.godinu -          Bilješke

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU GRADA HVARA

04.03.2016.

Odluka je dostupna OVDJE

JAVNI NATJEČAJ ZA PROJEKTE UDRUGA SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016. GOD.

25.02.2016.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2016. GOD. JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM NA [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus