Ostali natječaji

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – prometni redar

Grad Hvar raspisuje Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – prometni redar u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (3 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj za prijam u službu – OVDJE

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći – OVDJE

 

Rok za podnošenje prijave za natječaj je 7. ožujka 2024. godine.

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar

Grad Hvar raspisuje Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (2 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj za prijam u službu – OVDJE

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći – OVDJE

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 7. ožujka 2024. godine.

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za imovinske i upravno-pravne poslove

Grad Hvar raspisuje Natječaj za prijam u službu na radno mjesto: viši savjetnik za imovinske i upravno-pravne poslove u Odsjeku za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (1 izvršitelj/izvršiteljica – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Natječaj za prijam u službu – OVDJE

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći – OVDJE

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 7. ožujka 2024. godine.

 

Oglas za prijem u službu na radno mjesto pomoćni radnik na spomenicima kulture

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 i 144/20, dalje u tekstu ZSN), Grad Hvar raspisuje Oglase za prijam u službu na radno mjesto:

 

 

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći

  • pomoćni radnik na spomenicima kulture, puno radno vrijeme – OVDJE
  • pomoćni radnik na spomenicima kulture, pola radnog vremena – OVDJE

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024.

Temeljem članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Hvara te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj:  3/18, 10/18 i 2/21), gradonačelnik Grada Hvara, donosi

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu