Financijsko izvješće nezavisnog vijećnika Marka Jeličića za 2014.

28.02.2015.

Financijski plan 2014 Financijski plan 2015 Godisnji financijski izvjesta Izjava o donacijama Izvjesce o donacijama Napomena Program rada za 2014. Program rada za 2015. Program [...]

Financijsko izvješće nezavisne vijećnice Nade Jeličić za 2014.

28.02.2015.

FINANCIJSKI PLAN 2014 FINANCIJSKI PLAN 2015 GODISNJI PROGRAM RADA ZA 2015. IZJAVA O DONACIJAMA ZA 2014 Obrazac izvjesce o primljenim donacijama za potporu politickog djelovanja [...]

Financijsko izvješće nezavisne vijećnice Katie Zaninović Dawnay za 2014

28.02.2015.

2014 Izjava o donacijama FINANCIJSKI PLAN Obrazac G FIN IZVJ Obrazac-izvjesce o primljenim donacijama za potporu politickog djelovanja PLAN RADA ZA 2015 PROGRAM ZA MANDATNO [...]

Financijsko izvješće nezavisnog vijećnika Stjepana Jeličića za 2014.

28.02.2015.

STJEPAN JELICIC GFI ZA 2014 GODINU STJEPAN JELICIC GODISNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2015 GODINU STJEPAN JELICIC IZJAVA O DONACIJAMA STJEPAN JELICIC PROGRAMA [...]

Financijsko izvješće Dr. Drage Carića, nezavisnog vijećnika za 2014

28.02.2015.

BILJESKE FINANCIJSKI PLAN ZA 2014 GODINU FINANCIJSKI PLAN ZA 2015 GODINU GODISNJI FINANCIJSKI IZVJESTAJ G-FIN-IZVJ GODISNJI PROGRAM RADA ZA 2014 GODINU GODISNJI PROGRAM RADA ZA [...]