Komunalni doprinos


Odluka o komunalnom doprinosu

Odluku o komunalnom doprinosu možete preuzeti OVDJE.Molba za poček plaćanja od godinu dana – samo u slučaju obročnog plaćanja

Molbu preuzmite OVDJE.Izjavu za potrebe ovjere u Javnog bilježnika o ostvarivanju stambenog pitanja

Izjavu preuzmite OVDJE.Zahtjev za popust 75% sa sadašnjim i ukupno 15 godina prebivalištem u Gradu Hvaru

Zahtjev preuzmite OVDJE.Zahtjev za popust 50% sa sadašnjim i ukupno 15 godina prebivalištem u Gradu Hvaru

Zahtjev preuzmite OVDJE.Zahtjev za obroke za osobe koje nemaju prebivalište u Gradu Hvaru i obrti

Zahtjev preuzmite OVDJE.Zahtjev za obroke sa sadašnjim i ukupno 15 godina prebivalištem u Gradu Hvaru

Zahtjev preuzmite OVDJE.

Protected with SiteGuarding.com Antivirus