Dječji vrtić Vanđela Božitković

Dječji vrtić Vanđela Božitković
Ul. Hanibala Lucića 3
21450 Hvar

OIB: 01674358128
Matični broj:01277138

Tel./fax: 021/741-837  (ured)

Tel.: 021/742-833  (kuhinja)

e-mail: ravnateljica.vrtichvar@gmail.com

Zaposlenih: 27 (od čega od toga 4 sa skraćenim radnim vremenom, 20 sati tjedno)

Djelatnost: predškolski odgoj, obrazovanje i skrb

Stručne službe:

Ravnatelj/ica

e-mail: ravnateljica.vrtichvar@gmail.com

Tajnik/ca

e-mail: tajnistvo.vrtichvar@gmail.com

Pedagog/ica

e-mail: vrtichvar@gmail.com

Logoped/ica

e-mail: vrtichvar@gmail.com

 


Poziv na 49. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Zaključci sa 48. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice za rad s djecom s posebnim potrebama na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati) za vrijeme trajanja Projekta “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u Gradu Hvaru”, koji je financiran sredstvima EU socijalnog fonda – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ice psiholog/inja, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. godine – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. godine – 4 izvršitelja/ice

Poziv na 48. sjednicu Upravnog vijeća DV

Zaključci sa 47. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Plan nabave, roba i usluga za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Bilješke uz GFI za 2022.

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Referentna stranica 2022

Izvješće o radu za pedagoško-radnu godinu 2021./2022.

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2022./2023.

Poziv na 47. sjednicu Upravnog vijeća Vrtića

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice za rad s djecom s posebnim potrebama na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati) za vrijeme trajanja Projekta “”Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u Gradu Hvaru”, koji je financiran sredstvima EU socijalnog fonda – 1 izvršitelj/ica

. Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka odgojiteljica s bolovanja – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ice psiholog/inja, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. godine – 1 izvršitelj/ica

Rješenje o izvanrednom upisu djece u Dječji vrtić Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2022./2023.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ice psiholog/inja, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. godine – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice za rad s djecom s posebnim potrebama na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati) za vrijeme trajanja Projekta “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u Gradu Hvaru”, koji je financiran sredstvima EU socijalnog fonda – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka odgojiteljica s bolovanja – 2 izvršitelja/ice

Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu

Zaključci sa 45. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 45. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice za rad s djecom s posebnim potrebama, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati) za vrijeme trajanja Projekta “Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u Gradu Hvaru”, koji je financiran sredstvima EU socijalnog fonda – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik/ica psiholog/inja, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. godine – 1 izvršitelj/ica

Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Odluka o planu izvanrednih upisa u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.

Zaključci sa 44. sjednice Upravnog vijeća Vrtića

Poziv na 44. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. 8. 2023. godine- 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ ice za rad s djecom s posebnim potrebama, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati) za vrijeme trajanja Projekta „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u Gradu Hvaru“, koji je financiran sredstvima EU socijalnog fonda – 1 izvršitelj/ica

Zaključci sa 43. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 43. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ ice za rad s djecom s posebnim potrebama, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati) za vrijeme trajanja Projekta “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u Gradu Hvaru”, koji je financiran sredstvima EU socijalnog fonda – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto spremača/ice, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. 8. 2023. godine – 2 izvršitelja/ice

Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. 8. 2023. godine – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. 8. 2023. godine – 4 izvršitelja/ice

Izmjena Rješenja o upisu u Dječji vrtić Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2022./2023.

Zaključci sa 42. sjednice Upravnog vijeća Vrtića

Poziv na 42. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Zaključci sa 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Vanđela Božitković, za mandatno razdoblje od četiri (4) godine – 1 izvršitelj/ica

Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2022./2023.

Poziv na 41. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci sa 40. sjednice Upravnog vijeća Vrtića

Poziv na 40. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Upute za roditelje za korištenje sustava E upisi

Obavijest za korisnike čija su djeca upisana u Dječji vrtić Vanđela Božitković

Obavijest o provođenju postupka upisa u Dječji vrtić Vanđela Božitković Hvar za pedagošku godinu 2022./2023.

Prijedlog Odluke o planu upisa u Dječji vrtić Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2022./2023.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vanđela Božitković Hvar

Zaključci sa 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Poziv na 39. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ice psiholog/inja, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. godine – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto zdravstvenog/e voditelja/ice, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. godine – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. godine – 2 izvršitelja/ice

Izmjene i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Zaključci sa 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Poziv na 38. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Zaključci sa 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice za rad s djecom s posebnim potrebama s nepunim radnim vremenom (20 sati), na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta “Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u gradu Hvaru” – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice s nepunim radnim vremenom (20 sati), na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta “Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u gradu Hvaru” – 1 izvršitelj/ica

GFI za 2021. godinu – excel tablice

Referentna stranica

Bilješke uz Godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za 2022. godinu

Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Natječaj za radno mjesto pomoćnog kuhara/ice s nepunim radnim vremenom (20 sati), na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u gradu Hvaru“ – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice za rad s djecom s posebnim potrebama s nepunim radnim vremenom (20 sati), na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u gradu Hvaru“ – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice s nepunim radnim vremenom (20 sati), na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta “Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vanđela Božitković u gradu Hvaru” – 1 izvršitelj/ica

Plan nabave roba, radova u usluga DV za 2021. – I. izmjena

Plan prihoda i rashoda za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024.

Izmjena plana prihoda i rashoda za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. g. – II. izmjena

Zaključci sa 36. sjednice Upravnog vijeća DV

Poziv na 36. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. godinu i 2023. godinu – I. izmjena

Natječaj za radno mjesto psihologa/inje s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine – 1 izvršitelj/ica

Kurikulum Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2021./2022.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2021./2022

Zaključci sa 35. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Poziv na 35. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Protokol Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19

Izvješće o radu za pedagošku radnu godinu 2020/2021.

Zaključci sa 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Poziv na 34. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Zaključci sa 33. sjednice UV

Zaključci sa 32. sjednice UV

Natječaj za radno mjesto pomoćnika u odgojno obrazovnom radu s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) na određeno vrijeme do 31. 5. 2022. – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. – 2 izvršitelja/ice

Natječaj za radno mjesto spremača/ice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. – 1 izvršitelj/ica

Poziv na 33. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme – 2 izvršitelja/ice

Natječaj za radno mjesto spremača/ice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. – 1 izvršitelj/ica

Poziv na 32. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ‘”Vanđela Božitković”

Zaključci sa 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Odluka o rezultatima upisa u DV “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2021./2022.

Poziv na 31. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Odluka o planu upisa u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2021./2022.

Zaključci sa 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv na 30. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Natječaj za radno mjesto tajnika/ice s nepunim radnim vremenom (20 sati) na određeno vrijeme do povratka radnice s roditeljskog dopusta – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto spremača/ice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 31. 8. 2021. – 1 izvršitelj/ica

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2020./2021. – 3. dio

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2020./2021. – 2. dio

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2020./2021. – 1. dio

Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2019./2020. – 3. dio

Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2019./2020. – 2. dio

Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2019./2020. – 1. dio

Kurikulum Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2020./2021.

Zaključci s 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv na 29. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Natječaj za radno mjesto zdravstvenog/e voditelja/ice, s punim radnim vremenom, na odredeno vrijeme do 31.12.2021. godine – 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predskolske djece, s punim radnim vremenom, na odredeno vrijeme do 31.08.2021. godine – 1 izvršitelj/ica

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu – tablice

Referentna stranica

Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu

Zaključci s 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv na 28. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za 2021. godinu

Izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu – III. izmjena

Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv na 27. sjednicu Upravnog vijeća DV “Vanđela Božitković”

Odluka o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Izmjena i dopuna Plana nabave roba radova i usluga za 2020. godinu – I. izmjena

Izmjena i dopuna plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu – II izmjena

Zaključci sa 26. sjednice Upravnog vijeća DV “Vanđela Božitković”

Poziv na 26. sjednicu Upravnog vijeća DV Vanđela Božitković

Zaključci s 25. sjednice Upravnog vijeća DV “Vanđela Božitković” – 12. 10. 2020.

Natječaj za pomoćnika u odgojno obrazovnom radu

Poziv na 25. sjednicu Upravnog vijeća DV Vanđela Božitković

Izmjene Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i projekcija Plana za 2021. i 2022. godinu – I. izmjena

Zaključci s 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021

Poziv na 24. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Natječaj za odgojitelja/icu na određeno do 31. 8. 2021.godine – 3 izvršitelja/ice

Natječaj za spremača/icu na određeno do 31. 8. 2021. godine – 1 izvršitelj/ica

Zaključci s 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Odluka o rezultatima upisa u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2020./2021.

Poziv na 23. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Zaključci s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Odluka o planu upisa u Dječji vrtić ”Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2020./2021.

Poziv na 22. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Zaključci s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv na 21. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Odluka o obavljanju redovnog rada Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Zaključak o nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića ”Vanđela Božitković”

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom prestanku rada DV Vanđela Božitković

Zaključci s 20. sjednice Upravnog vijeća DV

Odluka o participaciji roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića za vrijeme trajanja posebnih uvjeta rada uzrokovanih pandemijom COVID-19

Poziv na 20. sjednicu Upravnog vijeća DV

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik psiholog/ inja, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 12 mjeseci

Odluka o poništenju natječaja 28. 2. 2020

Zaključci s 19. sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića ‘”Vanđela Božitković”

Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeća DV

Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Natječaj za radno mjesto spremača/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. kolovoza 2020. – 1 izvršitelj

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. kolovoza 2020. godine – 2 izvršitelja

Referentna stranica

Bilješke uz Godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu – tablice

Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu

Zaključci sa 18. sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića ”Vanđela Božitković”

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Poziv za 18. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Zaključci sa 17. sjednice Upravnog Vijeća DV

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Zaključci sa 16. sjednice Upravnog vijeća DV

Poziv za 16. sjednicu Upravnog vijeća D.V.

Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Zaključci s 15. sjednice Upravnog vijeća D.V.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020. Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020. Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” – ovjereni dio

Kurikulum 2019./2020. Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeća DV „Vanđela Božitković“

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice do povratka odgojiteljice s roditeljskog dopusta

Natječaj za radno mjesto spremača/ice, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme

Zaključci sa 14. sjednice Upravnog vijeća DV

Izvješće o radu za pedagošku godinu 2018./2019. II. dio

Izvješće o radu za pedagošku godinu 2018./2019.

Izmjene i dopune Pravilnika o radu DV

Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. prosinca 2019. godine

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. kolovoza 2020. godine

Zaključci s 12. sjednice Upravnog vijeća DV “Vanđela Božitković”

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća DV “Vanđela Božitković”

Zaključci s 11. sjednice Upravnog vijeća DV “Vanđela Božitković”

ODLUKA O REZULTATIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ “VANĐELA BOŽITKOVIĆ” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća D.V. “Vanđela Božitković”

Zaključci sa 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća Vrtića, 30. svibnja 2019.g.

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do povratka odgojiteljice s bolovanja, od 09. svibnja 2019.g.

 Natječaj  za radno mjesto spremača/ice, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019.g., od 09. svibnja 2019.g.

 Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice s nepunim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, od 09. svibnja 2019.g.

Zaključci sa 09. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Odluka o planu upisa u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2019./2020.

Poziv na 09. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Zaključci sa 08. sjednice Upravnog vijeća Vrtića održane 12. ožujka 2019. godine;

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka odgojiteljice s rodiljnog dopusta – 1 izvršitelj/ica od 14. ožujka 2019. g.;

Poziv za 08. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje 2018.g.

Fin. izvještaji 2018

Godišnji financijski izvještaj za 2018.

Referentna stranica

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, na određeno vrijeme do povratka odgojiteljice s mirovanja radnoga odnosa do treće godine života djeteta.

Natječaj za zdravstvenog voditelja/ice, na neodređeno vrijeme, od 08. siječnja 2019. godine

Natječaj za radno mjesto logopeda/ice na neodređeno vrijeme, od 08. siječnja 2019. godine.

Natječaj za radno mjesto psihologa/ice na određeno, od 08. siječnja 2019. godine.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” Hvar

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Plan nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar za 2018. godinu – II. izmjene

Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. godinu i 2021. godinu

Izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2018. godinu i projekciju plana za 2019. i 2020. godinu.

Zaključci sa 06. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća D.V.”Vanđela Božitković”

Zaključci s 05. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Zaključci s 04. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditeljia/ice od 22. listopada 2018. godine

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice , s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 22. listopada 2018. godine

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Program skupa 2018. 12.dani otočkih dječjih vrtića II

Zaključci s 03. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća Vrtića

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Dječjeg vrtića ” Vanđela Božitković” Hvar

Zaključci s 02. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića”Vanđela Božitković”

Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća

Obavijest o članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Natječaj za radno mjesto logopeda/ice s nepunim radnim vremenom na određeno vrijeme do 28. veljače 2019. godine.

Natječaj za radno mjesto spremača/ice s punim radnim vremenom određeno do 31. kolovoza 2019. godine, od 02.08.2018.

Natječaj za radno mjesto odgojitelja s punim radnim vremenom na određeno do povratka odgojiteljice s roditeljskog dopusta, od 02.08.2018.

Natječaj za radno mjesto odgojitelja, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine, od 02.08.2018.

Natječaj za radno mjesto odgojitelja, s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme od 02.08.2018.

Zaključci s 01., konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

Poziv na I. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća

Natječaj za radno mjesto voditelja/ice računovodstva, s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme od 13. srpnja 2018. godine

Odluka o poništenju Natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva, s punim radnim vremenom ( 40 sati tjedno), na neodređeno vrijeme, objavljenog 6. srpnja 2018.g.

Odluka o rezultatima upisa u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2018./2019. godinu

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice od 06. srpnja 2018. godine

Natječaj za radno mjesto voditelja/ice računovodstva od 06. srpnja 2018. godine

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića “Vanđela božitković” Hvar za 2018. godinu

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu i projekciju plana za 2019. i 2020. godinu

Poziv za 43. sjednicu Upravnog vijeća Vrtića

Zaključci s 42. sjednice Upravnog vijeća Vrtića

Natječaj za ravnatelja/cu

Poziv na 42. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Zaključci s 41. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Zaključci s 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Odluka o upisu u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2018./2019. godinu

Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice od 08. svibnja 2018. godine

Zaključci s 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Poziv na 40. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Natječaj za radno mjesto pomoćnika (asistenta) u predškolskom odgoju, od 03. travnja 2018.g.

Zaključci s 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” Hvar : Scan1 Scan10001 Scan10002 Scan10003 Scan10004

Poziv na 39.sjednicu Upravnog vijeća D.V.

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA DJEČJEG VRTIĆA “VANĐELA BOŽITKOVIĆ” HVAR ZA 2018.g.

Godišnji financijski izvještaji za 2017.g.

                Bilješke 2017.

                GFI za 2017

                 Godišnje fin izvješće.za 2017.god.

Izvještaj proračunskih korisnika za 2017.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Poziv za 38. sjednicu Upravnog vijeća D.V.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g.

Izvješće je dostupno na sljedećim  linkovima: Izvješće CSV   Izvješće PDF

Prijedlog financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Natječaj za radno mjesto spremačice

Natječaj za odgojitelja/icu

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE ROBE, RADOVA I SULUGA DJEČJEG VRTIĆA “VANĐELA BOŽITKOVIĆ” ZA 2017. GODINU

Natječaj za zdravstvenu voditeljicu

Natječaj za domara ( Prva stranica ,  Druga stranica )

Natječaj za odgojitelja

Natječaj za pomocnika 1 dio  Natječaj za pomoćnika 2 dio

Natječaj odgojitelj 02 08 2017

Natječaj spremačica 02.08.2017.

Odluke o rezultatima upisa u dječji vrtić

Natječaj za spremačicu

PR obrazac natjčaja za spremačicu

Natječaj za radno mjesto tajnika

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za 2017 godinu

Tabelarni prikaz izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za 2017 godinu

Odluka o upisu u Dječji vrtić Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2017 – 2018

Natječaj stručni suradnik defektolog – logoped

Natječaj za odgojitelja

Natječaj za radnika na tehničkom održavanju domar-ložač

Kućni red Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Natječaj za odgojiteljicu

Eticki kodeks

Odluka o raspodjeli rezultata

Odluka o samostalnosti i trajanju radnog vremena ravnatelja

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Natječaj spremačica

Natječaj zdravstvena voditeljica

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Natječaj za odgojiteljicu na zamjeni 001

Natječaj za odg. na zamjeni PR obrazac (Marijana Kodžoman) 001

Natječaj za radno mjesto spremačice

Natječaj za radno mjesto tajnika

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vanđela Božitković Hvar

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Plan nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića Vanđela Božitković Hvar za 2017. godinu

Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata i štambilja

Odluka o prihvaćanju financijskog plana

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Natječaj za radnika na tehničkom održavanju domar-ložač

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva1

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva2

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva3

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva4

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva5

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva6

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva7

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva8

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva9

Natječaj za radno mjesto odgojitelja-ice na neodređeno vrijeme

Natječaj za radno mjesto odgojitelja-ice na određeno vrijeme

Natječaj za medicinsku sestru

Obavijest o upisu u novu pedagošku godinu

PROCEDURA O PROVOĐENJU MJERA NAPLATE DOSPJELIH NENAPLAĆENIH POTREŽIVANJA

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

KURIKULUM VRTICA 2015 – 2016 g.

Članovi Upravnog vijeća 2014. g.

Prijedlog financijskog plana za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

Natjecaj za radno mjesto odgojiteljice na odredjeno vrijeme 2016

Natjecaj za radno mjesto spremacice na odredjeno vrijeme 2016

Natjecaj za strucno osposobljavanje racunovodje 2016

Godišnji obračun 2015

Godišnji obračun potpisan

Statut DV Vanđela Božitković Hvar

Statut potpisi

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Natječaj za tajnika – cu

Plan nabave Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za 2016. Godinu -prema odluci od 14.12.2015

Natječaj za zdravstvenu voditeljicu – višu medicinsku sestru

Natječaj za odgojiteljicu pripravnicu – stručno osposobljavanje 2015

Natječaj za radno mjesto spremačice – određeno vrijeme 2015.

Natječaj za radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme 2015.

Natječaj za zamjenu odg. na rodiljnom dopustu Marijanu Plenković

Natječaj za radno mjesto spremačice – određeno vrijeme 2015.

Natječaj za radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme 2015.

Natječaj za radno mjesto kuharice – određeno vrijeme 2015.

Natječaj za odgojiteljicu pripravnicu – stručno osposobljavanje 2015.

Natječaj za odgojiteljice na neodređeno vrijeme 2015.

Natječaj za radno mjesto spremačice u dj. vrtiću Vanđela Božitković

Odluka o planu upisa u 2015 i 2016 godinu

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2014. GODINU

Obveze uz godisnji obracun 2014.

Plan nabave za 2015.

Prijava potrebe za radnikom – zdravstvena voditeljica  – Siječanj 2015

Natječaj za stručno osposobljavanje ekonomiste – prosinac 2014

Natječaj za odgojiteljicu, nadopuna – studeni 2014

Natječaj za odgojiteljicu 1 – rujan 2014

Natječaj za odgojiteljicu 2 – rujan 2014

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE DJ. VRTIC – ENERGETSKA SANACIJA III. FAZA 2014

Natječaj za spremačicu  srpanj 2014

Natječaj za odgojiteljicu srpanj 2014

Natječaj za odgojiteljicu pripravnicu srpanj 2014

Natjecaj za visu medicinsku sestru lipanj 2014.

Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu lipanj 2014.

OBJAVA ODLUKE O PLANU UPISA U DJEČJI VRTIĆ U PEDAGOŠKOJ GODINI 2014/2015

Plan nabave za 2014. dostupan je : STRANICA 1 – OVDJE i STRANICA 2 – OVDJE

PLAN NABAVE ZA 2013.

Proces zaprimanja roba radova i usluga

PROGRAM 9. dana otočkih dječjih vrtića 27. 28. i 29. rujna 2012.

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA U DJEČJEM VRTIĆU „VANĐELA BOŽITKOVIĆ“ HVAR

PROCEDURA STVARANJA UGOVORENIH OBVEZA U DJEČJEM VRTIĆU „VANĐELA BOŽITKOVIĆ“ HVAR

PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA „VANĐELA BOŽITKOVIĆ“ ZA 2012. GODINU

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Bilješke uz Godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Natječaj za radno mjesto psihologa/inje s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine – 1 izvršitelj/ica

 

Zaključci sa 36. sjednice Upravnog vijeća DV

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Vanđela Božitković, za mandatno razdoblje od četiri (4) godine – 1 izvršitelj/ica

Protected with SiteGuarding.com Antivirus