Dječji vrtić Vanđela Božitković

Dječji vrtić Vanđela Božitković
Ul. Hanibala Lucića 3
21450 Hvar

Tel./fax: 021/741-837  (ured)
Tel.: 021/742-833  (kuhinja)
OIB: 01674358128
Matični broj:01277138

e-mail: ravnateljica.vrtichvar@gmail.com

Zaposlenih: 27 (od čega od toga 4 sa skraćenim radnim vremenom, 20 sati tjedno)

Djelatnost: predškolski odgoj, obrazovanje i skrb

Stručne službe:

Ravnateljica
Sanja Ćurin, prof.

Tajnik/ca

Prošperina Jeličić,  mag.iur.

Pedagoginja
Veronika Puljić, prof.

Logoped
Lukrecija Lovrinčević, prof. logoped


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g.

Izvješće je dostupno na sljedećim  linkovima: Izvješće CSV   Izvješće PDF

Prijedlog financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana dječjeg vrtića “Vanđela Božitković”

Natječaj za radno mjesto spremačice

Natječaj za odgojitelja/icu

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE ROBE, RADOVA I SULUGA DJEČJEG VRTIĆA “VANĐELA BOŽITKOVIĆ” ZA 2017. GODINU

Natječaj za zdravstvenu voditeljicu

Natječaj za domara ( Prva stranica ,  Druga stranica )

Natječaj za odgojitelja

Natječaj za pomocnika 1 dio  Natječaj za pomoćnika 2 dio

Natječaj odgojitelj 02 08 2017

Natječaj spremačica 02.08.2017.

Odluke o rezultatima upisa u dječji vrtić

Natječaj za spremačicu

PR obrazac natjčaja za spremačicu

Natječaj za radno mjesto tajnika

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za 2017 godinu

Tabelarni prikaz izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za 2017 godinu

Odluka o upisu u Dječji vrtić Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2017 – 2018

Natječaj stručni suradnik defektolog – logoped

Natječaj za odgojitelja

Natječaj za radnika na tehničkom održavanju domar-ložač

Kućni red Dječjeg vrtića Vanđela Božitković

Natječaj za odgojiteljicu

Eticki kodeks

Odluka o raspodjeli rezultata

Odluka o samostalnosti i trajanju radnog vremena ravnatelja

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Natječaj spremačica

Natječaj zdravstvena voditeljica

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Natječaj za odgojiteljicu na zamjeni 001

Natječaj za odg. na zamjeni PR obrazac (Marijana Kodžoman) 001

Natječaj za radno mjesto spremačice

Natječaj za radno mjesto tajnika

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vanđela Božitković Hvar

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Plan nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića Vanđela Božitković Hvar za 2017. godinu

Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata i štambilja

Odluka o prihvaćanju financijskog plana

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Natječaj za radnika na tehničkom održavanju domar-ložač

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva1

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva2

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva3

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva4

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva5

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva6

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva7

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva8

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva9

Natječaj za radno mjesto odgojitelja-ice na neodređeno vrijeme

Natječaj za radno mjesto odgojitelja-ice na određeno vrijeme

Formirane grupe za Dječji Vrtić za 2016/2017 – Popis

Natječaj za medicinsku sestru

Obavijest o upisu u novu pedagošku godinu

PROCEDURA O PROVOĐENJU MJERA NAPLATE DOSPJELIH NENAPLAĆENIH POTREŽIVANJA

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

KURIKULUM VRTICA 2015 – 2016 g.

Članovi Upravnog vijeća 2014. g.

Prijedlog financijskog plana za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

Natjecaj za radno mjesto odgojiteljice na odredjeno vrijeme 2016

Natjecaj za radno mjesto spremacice na odredjeno vrijeme 2016

Natjecaj za strucno osposobljavanje racunovodje 2016

Godišnji obračun 2015

Godišnji obračun potpisan

Statut DV Vanđela Božitković Hvar

Statut potpisi

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Natječaj za tajnika – cu

Plan nabave Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za 2016. Godinu -prema odluci od 14.12.2015

Natječaj za zdravstvenu voditeljicu – višu medicinsku sestru

Natječaj za odgojiteljicu pripravnicu – stručno osposobljavanje 2015

Natječaj za radno mjesto spremačice – određeno vrijeme 2015.

Natječaj za radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme 2015.

Natječaj za zamjenu odg. na rodiljnom dopustu Marijanu Plenković

Natječaj za radno mjesto spremačice – određeno vrijeme 2015.

Natječaj za radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme 2015.

Natječaj za radno mjesto kuharice – određeno vrijeme 2015.

Natječaj za odgojiteljicu pripravnicu – stručno osposobljavanje 2015.

Natječaj za odgojiteljice na neodređeno vrijeme 2015.

Natječaj za radno mjesto spremačice u dj. vrtiću Vanđela Božitković

Odluka o planu upisa u 2015 i 2016 godinu

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2014. GODINU

Obveze uz godisnji obracun 2014.

Plan nabave za 2015.

Prijava potrebe za radnikom – zdravstvena voditeljica  – Siječanj 2015

Natječaj za stručno osposobljavanje ekonomiste – prosinac 2014

Natječaj za odgojiteljicu, nadopuna – studeni 2014

Natječaj za odgojiteljicu 1 – rujan 2014

Natječaj za odgojiteljicu 2 – rujan 2014

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE DJ. VRTIC – ENERGETSKA SANACIJA III. FAZA 2014

Natječaj za spremačicu  srpanj 2014

Natječaj za odgojiteljicu srpanj 2014

Natječaj za odgojiteljicu pripravnicu srpanj 2014

Natjecaj za visu medicinsku sestru lipanj 2014.

Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu lipanj 2014.

OBJAVA ODLUKE O PLANU UPISA U DJEČJI VRTIĆ U PEDAGOŠKOJ GODINI 2014/2015

Plan nabave za 2014. dostupan je : STRANICA 1 – OVDJE i STRANICA 2 – OVDJE

PLAN NABAVE ZA 2013.

Proces zaprimanja roba radova i usluga

PROGRAM 9. dana otočkih dječjih vrtića 27. 28. i 29. rujna 2012.

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA U DJEČJEM VRTIĆU „VANĐELA BOŽITKOVIĆ“ HVAR

PROCEDURA STVARANJA UGOVORENIH OBVEZA U DJEČJEM VRTIĆU „VANĐELA BOŽITKOVIĆ“ HVAR

PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA „VANĐELA BOŽITKOVIĆ“ ZA 2012. GODINU

Protected with SiteGuarding.com Antivirus