Prostorno planiranje

Javna rasprava o prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

05.10.2021.

Javna rasprava o prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara (IID PPUG-a Hvara) trajat će od 11. listopada do 11. studenog 2021. [...]

Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Zona Plaža

14.07.2021.

Odluku o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Zona Plaža možete preuzeti OVDJE.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Pais

20.05.2021.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 – dalje u tekstu: Zakon), nositelj izrade – [...]

Odluka da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš – UPU PAIS

13.05.2021.

Odluka da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Pais u Gradu Hvaru.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Pais

23.04.2021.

Sukladno člancima 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i zaključku iz Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus