Oglas za prijam u službu na radno mjesto – pomoćni radnik na spomenicima kulture, pola radnog vremena

28.03.2023.

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi [...]

Oglas za prijam u službu na radno mjesto – pomoćni radnik na spomenicima kulture, puno radno vrijeme

28.03.2023.

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi [...]

Započinje izgradnja fotonaponske elektrane na zgradi dječjeg vrtića u Hvaru

28.03.2023.

U petak je u Arsenalu svečano potpisan ugovor o građenju između Grada Hvara i izvođača, [...]

Fortica u mraku: Grad Hvar i ove godine u projektu „Sat za planet Zemlju“

24.03.2023.

Globalnoj inicijativi Sat za planet Zemlju (Earth Hour) i ove godine pridružuje se Grad Hvar [...]

Obavijest o zamjeni palmi na Rivi i u gradskim parkovima

24.03.2023.

Usprkos višegodišnjim naporima uloženim u oporavak palmi napadnutih opasnim štetnicima palminim drvotočem (Payasandisia archon) i [...]

Protected with SiteGuarding.com Antivirus