Financijska izvješća nezavisne kandidatkinje Nade Jeličić i Liste za ponos mista za lokalne izbore 2015.

03.03.2015.

Izvješće je dostupno ovdje

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2014.GODINU

03.03.2015.

Bilješke Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2014. godinu

Aleksandra Borčić – Financijsko Izvješće

01.03.2015.

Izvješće je dostupno  ovdje

Financijsko izvješće nezavisnog vijećnika Marka Jeličića za 2014.

28.02.2015.

Financijski plan 2014 Financijski plan 2015 Godisnji financijski izvjesta Izjava o donacijama Izvjesce o donacijama Napomena Program rada za 2014. Program rada za 2015. Program [...]

Financijsko izvješće nezavisne vijećnice Nade Jeličić za 2014.

28.02.2015.

FINANCIJSKI PLAN 2014 FINANCIJSKI PLAN 2015 GODISNJI PROGRAM RADA ZA 2015. IZJAVA O DONACIJAMA ZA 2014 Obrazac izvjesce o primljenim donacijama za potporu politickog djelovanja [...]