Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 2. u Fontiku

27.10.2021.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 2. u [...]

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 1. u Fontiku

27.10.2021.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 1. u [...]

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Sveta Nedjelja

05.10.2021.

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Sveta Nedjelja trajat će od 11. listopada do [...]

Javna rasprava o prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

05.10.2021.

Javna rasprava o prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara (IID [...]

Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hvara

05.10.2021.

Gradsko vijeće Grada Hvara održat će svoju 5. sjednicu u srijedu, 6. listopada 2021., s [...]

Protected with SiteGuarding.com Antivirus