Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara.

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 178. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Slijedom navedenog, Grad Hvar radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga objavljuje :

–          prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara,

–          opće uvjete ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara,

–          obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Savjetovanje se provodi od 17. veljače 2022. godine do 17. ožujka 2022. godine.

Prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke možete slati na e-mail adresu: ita.pavicic@hvar.hr.

 

Potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO