Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Hvara

U svrhu informiranja javnosti objavljuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Hvara te se poziva zainteresirana javnost za dostavu mišljenja i prijedloga zaključno do 6. prosinca 2022. godine do 15 sati.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (s naznakom “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Hvara ”) ili na e-mail adresu margita.petric-hraste@hvar.hr.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima 2022.

Obrazac savjetovanja s javnošću – izmjena Odluke o gradskim porezima

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO