Poziv za iskaz interesa za korištenje potpore FLAG-a Škoji u području ribarstva i akvakulture

FLAG Škoji uputio je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata u sklopu Mjere 1.1. „Dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a Škoji.

Budući da u posljednjem kvartalu 2020. godine FLAG Škoji planira raspisati Natječaj za financiranje projekata u sklopu Mjere 1.1. „Dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture“, u svrhu što kvalitetnije pripreme natječajne dokumentacije te izmjene i programiranja Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, pozivaju se svi dionici s područja FLAG-a Škoji koji su zainteresirani za ulaganja u projekte usmjerene dodavanju vrijednosti ribarskim proizvodima da dostave svoj iskaz interesa za korištenje potpore FLAG-a Škoji.

Aktivnosti definirane za postizanje dodane vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture su sljedeće:

–          ‍potpora za razvoj postojećih i novih proizvoda ribarstva

–          potpora za marketing i tržišnu valorizaciju postojećih i novih proizvoda ribarstva

–          potpora za povezivanje sektora ribarstva i turizma

–          potpora za umrežavanje s drugim ribarstvenim područjima

‍Prihvatljivi korisnici su: poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture, samozaposleni u ribarstvu, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klaster i drugi.

Iskaz interesa može se iskazati u slobodnoj formi ili putem obrasca Upitnika na e-mail info@flag-skoji.hr. Upitnik i sve ostale informacije možete pronaći na stranici: www.flag-skoji.hr.

 

Foto: FLAG Škoji

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO