JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU GRADA HVARA 2024. – 2025. ZA LOKACIJE KOJE NISU DODJELJENE NA PRETHODNOM NATJEČAJU)

Na temelju odredbe članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), članka 17. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za razdoblje 2024. do 2028. godine („Službeni glasnik Grada Hvara“ br.2/24) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 03/18, 10/18 i 2/21) gradonačelnik Grada Hvara dana 3. srpnja 2024. godine raspisuje

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Hvara za razdoblje 2024. – 2025. godine

 

Predmet Javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području Grada Hvara za obavljanje gospodarskih djelatnosti  za razdoblje 2024.-2025. godine (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) sukladno tabelarnom prikazu u nastavku i grafičkom prikazu s mikrolokacijama (za mikrolokacije koje nisu dodijeljene na Javnom natječaju od 16. svibnja 2024. godine).

 

Rok za podnošenje ponuda je 10. srpnja 2024. godine. 

 

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Hvara za razdoblje 2024. – 2025. godine

Prilozi:

OBRAZAC I.

IZJAVA 1.

IZJAVA 2.

PRILOG I.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za razdoblje 2024. do 2028. godine i grafički prikaz s mikrolokacijama nalaze se na poveznicama:

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Grafički prikaz Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. – 2024.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO