Započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara

Grad Hvar započeo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.g., kojega će provoditi Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave. Više u prilozima.

Informacija o početku postupka: OVDJE.

Odluka o započinjanju postupka: OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus