Žalovanje , tema o kojoj se malo govori

U organizaciji Crvenog križa Hvar, u sklopu projekta „Podijelimo znanje-čuvajmo baštinu „ koji se provodi u Dnevnom boravku Stari Grad, održan je ciklus predavanja na temu : „Žalovanje“ .  Predavanja je provela  Dina-Linda Veronika,diplomirani defektolog-psihoterapeut   ( sa završenom specijalističkom izobrazbom  iz psihoterapije u palijativi ) pred prepunom salom   Dnevnog boravka, uz vrlo  zainteresiranu publiku. Budući je starosna struktura na otoku Hvaru vrlo nezahvalna i puno je žitelja starije dobi ,vrlo se često dogodi da kod njih gubitak najmilijih nikada nije prihvaćen jer se miješaju njihova stvarnost i dementna stanja.   Prvo predavanje je bilo općenito da se ljudi upoznaju sa složenim fenomenima gubitka, u njegovoj osjećajnoj, tjelesnoj, misaonoj i duhovnoj komponenti, a zatim je slijedila priča šta je norma procesu. Govorilo se  o četiri zadatka procesa tugovanja koja moraju biti odrađena da bi se proces priveo kraju. U drugom predavanju pričano je  o patološkim reakcijama koje zahtijevaju intervenciju, objašnjeno  je što je savjetovanje a što terapija i kad se  jedno a kad drugo primjenjuje  sa posebnim osvrtom na žalovanje u posebno teškim ili specifičnim slučajevima kao što je smrt djeteta,  a što nije normalno u roditelja, višestruki gubici u starosti, smrt partnera…

Prof .Linda  Veronika je svojom slikovitim interpretacijom i osobnim doživljajem približila ovu tešku temu nazočnima,te im pomogla da prihvate saznanje konačnosti odlaska i kako živjeti s tom istinom.

Tema se pokazala kao vrlo zanimljiva i duboka ,a broj zainteresiranih za daljnji postupak i terapiju govori u prilog da je ova tema neistražena pa će biti  materijal koji će se koristiti  u budućim aktivnostima  Crvenog križa, u radu sa starijim i ranjivim skupinama .

Izvor: OHProtected with SiteGuarding.com Antivirus