Velik dan za grad Hvar: Vlada darovala zemljišta u vrijednosti od 94 milijuna kuna

Posljednjih nekoliko godina Grad Hvar ulaže velike napore za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije strateških i razvojnih projekata grada, ali i otoka. Vlada RH prepoznala je temeljit i predan rad Grada Hvara te je sukladno s tim, na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine, donijela Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Hvar Gradu Hvaru, u svrhu provođenja programa društveno poticane stanogradnje, izgradnje sportsko-rekreacijskog centra, izgradnje heliodroma i izgradnje gradskog groblja „Kruvenica“ u Hvaru.

Kako stoji u obrazloženju Odluke, Republika Hrvatska, kao vlasnik, daruje Gradu Hvaru nekretnine označene kao zk.č.br. 9/2 ukupne površine 334.735 m2 i zk.č.br. 343/1 ukupne površine 67.961 m2. Ukupna površina nekretnina koje će provođenjem ove Odluke postati vlasništvo Grada Hvara iznosi 402.696 m2, a tržišna vrijednost istih iznosi čak 94.070.000,00 kn prema procjeni izrađenoj od strane društva Građevinar d.o.o. iz Zadra, potvrđenoj od strane Službe za tehničke poslove Ministarstva državne imovine. Ovom Odlukom, Grad Hvar se obvezuje darovane nekretnine privesti namjeni u roku od 5 godina od dana sklapanja Ugovora o darovanju.

Ipak, vrijednost ovih nekretnina za Grad Hvar i njegove građane neprocjenjiva je upravo iz razloga što su na navedenim područjima projektirani gotovo svi kapitalni projekti ovoga grada.

„Do jučer, o društveno poticanoj stanogradnji mlade otočke obitelji mogle su samo sanjati, budući da Grad Hvar ne raspolaže velikim brojem nekretnina kao što je to slučaj u nekim drugim općinama i gradovima. Ova demografska mjera je nužna ako mlade ljude želimo zadržati na otoku. Sada će je biti moguće realizirati, zahvaljujući suradnji s Ministarstvom državne imovine i ministrom Marijom Banožićem“, ističe gradonačelnik Rikardo Novak.

Prošle godine Gradsko vijeće Grada Hvara usvojilo je UPU Šamoreta Dolac na površini od 22,5 ha čime je definirano područje za sportsko-rekreacijski centar. U međuvremenu je već izrađen Idejni projekt koji je uz sve potrebne suglasnosti i uvjete u fazi izdavanja lokacijske dozvole. Većina svih projektiranih sadržaja ovog centra nalazi se upravo na zk.č.br. 9/2, a sada je ispunjen osnovni preduvjet za podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu nakon izrade  glavnog projekta. Sportski centar bit će od velikog značaja za brojne sportske udruge u gradu i na otoku koje i sada, uz skromne uvjete, postižu značajne rezultate. Također, realizacija ovog projekta turističku ponudu Grada Hvara podignut će na još višu razinu.

Projekt novog gradskog groblja „Kruvenica“ u pripremi je već godinama, a prekapacitiranost postojećeg groblja predstavlja gorući infrastrukturni problem u gradu. Pravomoćna lokacijska dozvola izdana je u ožujku ove godine, a prije mjesec dana otkupljena je preostala površina u privatnom vlasništvu unutar obuhvata groblja. Darovanjem predmetnih nekretnina od strane Vlade RH, Grad Hvar postaje u potpunosti vlasnik površine obuhvata novog groblja i time ostvaruje sve preduvjete za ishođenje građevinske dozvole budući da su u međuvremenu izrađeni glavni i izvedbeni projekt novog groblja „Kruvenica“.

Također, ovim darovanjem otvorena je mogućnost rekonstrukcije i izgradnje helidroma, što je stiglo u pravom trenutku jer su i radovi na projektu zdravstvenog centra u punom jeku. S obzirom na specifičnost geografskog položaja i neadekvatnu zdravstvenu uslugu na otoku, hitna helikopterska pomoć od životne je važnosti za otočane, ali i njihove goste.

„Ovim putem želio bih zahvaliti predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i Vladi RH što su prepoznali naš rad i ambicije u protekle dvije godine. Činjenica da smo prošle godine imali prvu sjednicu Vlade na otoku pokazuje da je prepoznat kapacitet koji grad i otok Hvar imaju, što će se ovim darovanjem i valorizirati. Kvalitetna suradnja svih dionika na lokalnoj i državnoj razini rezultirala je ovim prijelomnim trenutkom u razvoju Grada Hvara, stoga zahvaljujem svim suradnicima koji su sudjelovali u pripremi naših projekata. Sad imamo prostora iskoristiti naš puni potencijal i zato nastavljamo s napornim radom kako bismo realizirali kapitalne projekte važne za budućnost našega grada i otoka“, zaključuje gradonačelnik Novak.Protected with SiteGuarding.com Antivirus