Pomorsko dobro


Izvješće o savjetovanju s javnošću – Plan davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2023.

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE.Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. godinu

Temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15) Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. godinu

U svrhu informiranja javnosti, dana 29. prosinca 2022. godine objavljuje se Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. – Nacrt prijedloga te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga do 30. siječnja 2023. godine.

Svoje primjedbe i prijedloge dostaviti zaključno s danom završetka savjetovanja na adresu elektronske pošte: dario.bogdan@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će dostupni zainteresiranima ili javno objavljeni s osobnim podacima što molimo da se jasno istakne pri slanju primjedaba/prijedloga.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se uzimati u obzir niti objavljivati.

 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Plan upravljanja pomorskim dobrom

Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. – tekstualni dio

Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. – grafički dio

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 

 Obavijest o koncesijskim odobrenjima za 2022. godinu

Grad Hvar objavljuje Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2022. godinu.

Potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2022. godinu

Grafički dio Plana

Suglasnost Splitsko-dalmatinske županije

Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2022.

Obavijest podnositeljima zahtjevaIzvješće o savjetovanju s javnošću – Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2022.

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2022. godinu možete preuzeti OVDJE.Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2022. godinu

Temeljem odredbi članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2022. godinu.

U svrhu informiranja javnosti dana 13. prosinca 2021. objavljuje se Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2022. godinu – Nacrt prijedloga, te se poziva zainteresirana javnost za dostavu mišljenja i prijedloga do 12. siječnja 2022. godine.

Svoje primjedbe i prijedloge dostaviti zaključno sa danom završetka savjetovanja 12. siječnja 2022. na adresu elektronske pošte: dario.bogdan@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će dostupni zainteresiranima ili javno objavljeni s osobnim podacima što molimo da se jasno istakne pri slanju primjedbi/prijedloga.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se uzimati u obzir niti objavljivati.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznicama.


Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2022. godinu

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022.

Grafički dio Plana

 Obavijest – poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti

Svim zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama (obrtnici) upućuje se Obavijest – poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti.

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2021. izvješćujemo sljedeće:

-          zahtjevi za obavljanje djelatnosti na području Grada Hvara – pomorskom dobru podnose se Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara na adresi Milana Kukurina 2, Hvar (pisarnica), do 4. svibnja 2021. godine.

 

a)       zahtjev na obrascu UT-XII-71 uz 70,00 kn upravnih pristojbi  -  navesti OIB, adresu i broj telefona/mobitel

b)      dokaz o vlasništvu sredstava ili potpisana izjava o vlasništvu sredstava, s kojima se djelatnost obavlja

c)       dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

d)      preslik ili skica tražene mikrolokacije za iznajmljivanje suncobrana i ležaljki (novi korisnici)

e)      potvrde Porezne uprave, Komunalnog Hvar d.o.o., Nautičkog centra d.o.o. i Turističke zajednice da nema dugovanja po osnovi javnih davanja, ne starije od 30 dana

f)        dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu – plovidbena dozvola

g)       potpisane i ovjerene Izjave o davanju suglasnosti komunalnom redaru i pokretanju ovrhe u slučaju neurednog plaćanja (objavljene na službenim mrežnim stranicama Grada)

 

Izjave za potpis i ovjeru možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Izjava o davanju suglasnosti komunalnom redaru

Izjava o pokretanju ovrhe u slučaju neurednog plaćanja

 Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2021.

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2021. godinu možete preuzeti OVDJE.Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – pomorsko dobro

Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2021. godinu.

U svrhu informiranja javnosti objavljuje se prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2021. godinu te poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga do 4. prosinca 2020. godine. Svoje primjedbe i prijedloge dostaviti zaključno s danom završetka savjetovanja na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja – pomorsko dobro

Zaključak o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2021. godinu – tekstualni i grafički dioOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju mjera pomoći korisnicima koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju mjera pomoći korisnicima koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2020. godinu

Sukladno članku 1. st. 2 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Grad Hvar proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2020. godinu.

Izvješće možete preuzeti OVDJE.Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – pomorsko dobro

Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2020. godinu.

U svrhu informiranja javnosti objavljuje se prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2020. godinu te poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga do 18. prosinca 2019. godine. Svoje primjedbe i prijedloge dostaviti zaključno s danom završetka savjetovanja 18. prosinca 2019. godine na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja_pomorsko dobro

Zaključak o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom 2020

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2020. godinu – PDF

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2020. godinu – WORD

Plan upravljanja PD – grafički dio

 

 

 Obavijest prijevoznicima na moru i korisnicima koncesijskih odobrenja

Koncesijska odobrenja, ugovore za obavljanje djelatnosti prijevoza barkarjuli i taksi prijevoznici mogu preuzeti u uredu Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo Grada Hvara na adresi Ive Miličića 7, svakog radnog dana od 9 do 11 sati.

Sa sobom obavezno ponijeti pečat. Obavijest o uplati naknade možete poslati  putem e-maila. Kontakt: Mirjana Pavičić, tel.: 681-723, mob: 091/4741-026, e-mail: mirjana.pavicic@hvar.hr

 

Uplatni račun Grada Hvara naknade za koncesijsko odobrenje je:

IBAN: HR7724020061815300001

Model: HR 68   Poziv na br. 5843-OIB

 

Uplatni račun Grada Hvara naknade za obavljanje prijevoza putnika  je:

IBAN: HR HR7724020061815300001

Model: HR 68   Poziv na br. 7811-OIB

 

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.Obavijest – poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti

Obavijest – poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti možete preuzeti OVDJE .

Zahtjevi za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Hvara podnose se VIJEĆU ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA GRADA HVARA do 7. srpnja 2019. godine.Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području Grada Hvara

Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području Grada Hvara možete preuzeti OVDJE .Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2019. g.

Odluku o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2019. g. možete preuzeti OVDJE .PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2019. GODINU

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE .Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Temeljem čl. 6. st. 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnika Splitsko-dalmatinske županije” br. 110/17) Grad Hvar dužan je objaviti Javnu raspravu u svezi Plana korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Pokonji Dol.

Javna rasprava će se održati dana 25. travnja 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, Ive Miličića 7/I (Dolac), od 15. do 24. travnja 2019. godine, kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Svoje primjedbe možete dostaviti zaključno do 25. travnja 2019. godine na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javnu rasprava o Planu korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Plan gospodarskog korištenja_Pokonji Dol – Mustačo

Predio Pokonji Dol – grafički prikazJavna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Majerovica.

Javna rasprava bit će održana 19. ožujka 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 11. ožujka do 18. ožujka 2019. g., kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 18. ožujka 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Plan gospodarskog korištenja na pomorskom dobru – Majerovica

Predio Majerovica_koncesija – grafički prikaz

 Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – uvala Mlini

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio uvala Mlini, otok Marinkovac

Javna rasprava bit će održana 8. ožujka 2019. g. u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 28. veljače do 8 ožujka 2019. g. kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 8. ožujka 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – uvala Mlini

Plan gospodarskog korištenja na pomorskom dobru – uvala Mlini

Uvala Mlini_koncesija – grafički prikaz

 Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio ispred hotela Amfora i Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio kupalište Bonj.

Javna rasprava bit će održana 28. veljače 2019. g. u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za komunalne djelatnosti prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 21. do 27. veljače 2019. g. kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 28. veljače 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – predio ispred hotela Amfora

AMFORA_KONCESIJA – grafički prikaz

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – kupalište Bonj

BONJ_KONCESIJA grafički prikaz

 Grafički prikaz mikrolokacija koncesijskih odobrenja Grada Hvara

Grafički prikaz mikrolokacija koncesijskih odobrenja Grada Hvara – PREUZMITE DOKUMENTE OVDJEJavni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – pomorsko dobro

Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2019. godinu i Pravilnika o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području Grada Hvara.

U svrhu informiranja javnosti objavljuje se prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2019. godinu te poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga do 21. siječnja 2019. godine. Svoje primjedbe i prijedloge dostaviti zaključno s danom završetka savjetovanja 21. siječnja 2019. godine na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

 

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Obrazac za sudjelovanje upostupku savjetovanja s javnošću

Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenje za 2019. godinu

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2019. godinuObavijest o podnošenju zahtjeva za korištenje pomorskog dobra

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018. g., svi zainteresirani zahtjev za korištenjem pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti mogu podnijeti do 30. lipnja 2018. godine. Zahtjevi se podnose Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Tekst Obavijesti možete preuzeti OVDJE.Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara

Tekst odluke možete preuzeti OVDJE.Odluka o korištenju i visini naknade „info pulta“ te komunalne djelatnosti infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018 godinu

 

Tekst Odluke možete preuzeti OVDJE.Odluka o korištenju i visini naknade_info pult i komunalna infrastruktura na području Grada Hvara za 2018.

Odluka o korištenju i visini naknade_info pult i komunalna infrastruktura na području Grada Hvara za 2018.Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018

Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018. GODINUOdluka o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara

Odluku preuzmite OVDJEOBAVIJEST prijevoznicima na moru i korisnicima koncesijskih odobrenja

Obavijest je dostupna OVDJEOdluka o izmjeni i dopuni plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2017. g.

Odluka je dostupna OVDJEPLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

Plan je dostupan OVDJEOdluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2017.g.

Odluka je dostupna OVDJEOdluka o korištenju i visini naknade “bačve” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica i prijevoza putnika na području grada Hvara za 2017.g.

Odluka je dostupna OVDJE

Grafički prikazODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2016

Odluka je dostupna OVDJEOBAVIJEST SVIM KORISNICIMA KONCESIJSKIH ODOBRENJA NA PODRUČJU POMORSKOG DOBRA

Obavijest je dostupna OVDJEPoziv taxi prijevoznicima na moru za sklapanje ugovora sa Gradom

Poziv je dostupan OVDJEODLUKA O VISINI NAKNADE “BAČVE” ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA BRODICA I PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2016.

Odluka je dostupna OVDJEODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA 2016.

Odluka je dostupna OVDJEPRAVILNIK O REDU U LUCI I UVJETIMA KORIŠTENJA LUKE VIRA

Pravilnik je dostupan OVDJEODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2016. G

Odluka je dostupna OVDJEOBAVIJEST – POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM OSOBAMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU OBAVLJANJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Obavijest je dostupna OVDJEPRAVILNIK O REDU U LUCI I UVJETIMA KORIŠTENJA LUKE HVAR

Pravilnik je dostupan ovdjePlan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016. godinu

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016. godinuPLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2015

Izmjene i dopune plana  upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara dostupne su OVDJE

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara dosupan je OVDJE

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus