Ostalo


Provedbeni program Grada Hvara za razdoblje 2022. – 2025.

Provedbeni program za razdoblje 2022. – 2025.Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.Odluka o obavezi pravnih i fizičkih osoba za podmiru obaveza prema Gradu

Odluka je dostupna OVDJEOdluka o uvjetima prodaje robe putem pokretne prodaje na području Grada Hvara

Odluka je dostupna OVDJEOdluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Hvara

Odluku u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Protected with SiteGuarding.com Antivirus