Odluka o korištenju i zakupu javnih površina


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji tvrđava Fortica možete preuzeti OVDJE.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javne površine

Temeljem Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina te zapisnika Povjerenstva za javne površine, gradonačelnik Grada Hvara donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine, na lokacijama ispred HP-a na Rivi te između Velog i Malog Đardina.

Odluku možete preuzeti OVDJE.Odluka o dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina

Odluka o dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površinaOdluka o korištenju i zakupu javnih površina

Tekst odluke u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Protected with SiteGuarding.com Antivirus