Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina


Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina

Na temelju članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (“Narodne novine”, 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94), članka 2. Prekršajnog zakona (“Narodne novine”, 107/07) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09 i 1/11) Gradsko vijeće Grada Hvara na 36. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2011. godine, donosi

 

ODLUKU

o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina

 

Članak 1.

 

Na svim javnim površinama na području Grada Hvara, osobama mladim od 18 godina, zabranjeno je konzumiranje, nošenje i posjedovanje alkoholnih pića.

 

Članak 2.

 

Za kršenje odredbe iz članka 1. ove Odluke stariji maloljetnik, koji ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinom, može se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 kuna ili mu se može izreći mjera usmenog ili pisanog upozorenja u skladu s člankom 245. stavkom 6. Prekršajnog zakona.

 

Članak 3.

 

Za provođenje ove Odluke ovlašćuju se policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 210-01/11-01/06

URBROJ: 2128/01-02-11-01

Hvar, 28. lipnja 2011. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus