Javne površine

JAVNE POVRŠINE 2018.

Odluka o gradskim porezima

Odluka o korištenju i zakupu javnih površina

Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama

Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata

Zaključak o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina

Javne površine, skice:

Javne površine, sve lokacije HVAR

Javne površine, MILNA

ZAHTJEVI:

Zahtjev za postavu štekata na javnoj površini – fizičke osobe

Zahtjev za postavu štekata na javnoj površini – pravne osobe


 

ARHIVA

1. Odluka o korištenju i zakupu javnih površina ( Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/15 )

2. Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama

3. Odluka o visini zakupnina za korištenje javne površine za postavu štekata

4. Odluka o gradskim porezima

5. Plan o načinu postavljanja privremenih objekata

6. Natječaji i obavijesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus