Urbanistički plan uređenja (UPU) sportsko rekreacijske zone Šamoreta dolac

- Konačni prijedlog UPU Šamoreta Dolac

- Javna rasprava UPU Šamoreta Dolac

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU Šamoreta Dolac

- ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja “sportsko-rekreacijone zone Šamoreta Dolac” u Gradu Hvaru

Odluka je dostupna OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus