UPRAVNI ODJEL I ODSJECI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

Nino Pijanović, mag. ing. geod. et geoinf., pročelnik

 

ODSJEK ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU GRADA

Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur., voditeljica Odsjeka

Marko Jeličić, mag. iur., viši savjetnik za imovinske i pravne poslove – pomoćnik voditeljice Odsjeka

Anamarija Babić, struč. spec. admin. publ., viša referentica za uredsko poslovanje


ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO

Margita Petrić-Hraste, dipl. oec., voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

Jakica Tudor, stručna suradnica za proračun i financije

Marica Zaninović, referentica za financije i blagajničko poslovanje

Mladen Lučić, referent za komunalnu i druge naknade

NAPOMENA: zbog privremene odsutnosti referenta za komunalnu naknadu, molimo do daljnjega kontaktirati broj 021 681 -724 ili upite poslati na mail adresu: margita.petric-hraste@hvar.hr

Dario Bogdan, viši referent za gospodarstvo

Marija Bibić, referentica za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

 

ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, EUROPSKE FONDOVE I JAVNU NABAVU

Email: urbanizam@hvar.hr

Doro Abdulmar, dipl. inž. građ., voditelj Odsjeka

Ita Pavičić, dipl. inž. arh., viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnica voditelja Odsjeka

Jerina Ćurin, dipl. polit., viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)

Martina Carić, mag. ing. aedif., viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)

Marija Marković, ing. građ., viša referentica za komunalno gospodarstvo

Juraj Zaninović, dipl. inž. agr., viši referent za komunalno gospodarstvo

Dežurni broj komunalnog redarstva

  • Mob. 091 600 2117

Đorđe Kovačić, referent – komunalni redar

Tonči Vukušić, referent – komunalni redar

Prometno redarstvo

Marin Lacman, referent – prometni redar

Komunalni izvidnici

Prošperino Zaninović, referent – komunalni izvidnik

Kuzma Bracanović, referent – komunalni izvidnik

 

ODSJEK ZA KULTURU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Katija Vučetić, dipl. nov., voditeljica Odsjeka

Protected with SiteGuarding.com Antivirus