UPRAVNI ODJEL I ODSJECI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

Nino Pijanović, mag. ing. geod. et geoinf., pročelnik

 

ODSJEK ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU GRADA

Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur., voditeljica Odsjeka

Anamarija Babić, struč. spec. admin. publ., viša referentica za uredsko poslovanje


ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO

Margita Petrić-Hraste, dipl. oec., voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

Jakica Tudor, stručna suradnica za proračun i financije

Dario Bogdan, viši referent za gospodarstvo

Marica Zaninović, referentica za financije i blagajničko poslovanje

Marin Lacman, referent za komunalnu i druge naknade

Marija Bibić, referentica za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

Prošperino Zaninović, referent za tehničke poslove

 

ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, EUROPSKE FONDOVE I JAVNU NABAVU

Email: urbanizam@hvar.hr

Doro Abdulmar, dipl. inž. građ., voditelj Odsjeka

Ita Pavičić, dipl. inž. arh., viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnica voditelja Odsjeka

Jerina Ćurin, dipl. polit., viša savjetnica za europske i nacionalne fondove, strateško planiranje i zaštitu okoliša

Martina Carić, mag. ing. aedif., viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)

Marija Marković, ing. građ., viša referentica za komunalno gospodarstvo

 

Dežurni broj komunalnog redarstva

  • Mob. 091 600 2117

Tonči Vukušić, referent – komunalni redar

Juraj Zaninović, dipl. inž. agr., referent – komunalni redar

 

ODSJEK ZA KULTURU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Katija Vučetić, dipl. nov., voditeljica Odsjeka

 

Jugo Domančić, pomoćni radnik na spomenicima kulture

  • Tel. 021 717 126
Protected with SiteGuarding.com Antivirus