Upravni odjeli i službe

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

E-mail: procelnik@hvar.hr

SLUŽBA TAJNIŠTVA

Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur., pročelnica Službe tajništva

Marko Jeličić, mag.iur., viši savjetnik za imovinske i pravne poslove – pomoćnik pročelnika službe

 

Jakica Tudor, viša referentica za uredsko poslovanje

 

SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Margita Petrić Hraste, dipl. oec., pročelnica Službe za proračun i financije

Slavko Šarić, stručni suradnik za proračun i financije

Marica Zaninović, referentica za financije i blagajničko poslovanje

Mladen Lučić, referent za komunalnu i druge naknade

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE IMOVINOM GRADA

Mirjana Pavičić, viša referentica za gospodarstvo

Marija Bibić, referentica za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Email: urbanizam@hvar.hr

Doro Abdulmar, dipl. inž. građ., pročelnik Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Ita Pavičić, dipl. inž. arh., viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnica pročelnika Službe

Juraj Zaninović, dipl. inž. agr., viši referent za komunalno gospodarstvo

Melita Tudor, mag. inž. arh., viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)

Šime Šurjak, dipl. inž. građ., viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Jerina Ćurin, dipl.pol., viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije

Mateo Šepić, viši referent za komunalno redarstvo – koordinator

Goran Stojanović, referent – komunalni redar

Dinko Ćurin, referent – komunalni redar

Stjepan Tudor, referent – komunalni redar

Dežurni brojevi komunalnog redarstva

  • Mob. 091 600 2117

Prošperino Zaninović, referent – komunalni izvidnik

Kuzma Bracanović, referent – komunalni izvidnik

Marin Lacman, referent – prometni redar

Krešimir Marušić, referent – prometni redar

 

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Katija Vučetić, dipl. nov., pročelnica Službe za društvene djelatnosti

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus