Upravni odjeli i službe

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA
E-mail: procelnik@hvar.hr

SLUŽBA TAJNIŠTVA

- Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur., voditeljica službe tajništva-tajnik grada

- Marin Vranković, dipl. iur., viši savjetnik za imovinske i pravne poslove

- Jakica Tudor, viša referentica za upravne poslove

SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Margita Petrić Hraste,  dipl. oec., pročelnica Službe za proračun i financije

Slavko Šarić,  stručni suradnik za proračun i financije

Marica Zaninović, viša referentica za financije i blagajničko poslovanje

XXXX , viši referent za komunalnu i druge naknade

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE IMOVINOM GRADA

XXXX, dipl. iur. , voditeljica službe

Mirjana Pavičić, viša referentica za gospodarstvo

XXX , viša referentica za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Email: urbanizam@hvar.hr

Doro Abdulmar, dipl.ing.građ., pročelnik Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Ita Pavičić, dipl.ing. arh., viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnica voditelja

Juraj Zaninović, dipl.ing.agr., samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo

Melita Tudor, mag.ing.arh., viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske Unije (EU)

Šime Šurjak, dipl.inž.građ, viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Mateo Šepić, viši referent za komunalno redarstvo – koordinator

Goran Stojanović, referent – komunalni redar

Dinko Ćurin, referent – komunalni redar

Stjepan Tudor, referent – komunalni redar

Dežurni brojevi komunalnog redarstva

  • Mob: 091 600 2117

Prošperino Zaninović, referent – komunalni izvidnik

Kuzma Bracanović, referent – komunalni izvidnik

Marin Lacman, referent – prometni redar

Krešimir Marušić , referent – prometni redar

 

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Katija Vučetić, dipl. nov., pročelnica Službe za društvene djelatnosti

Tel./Fax. 021/718 336
Mobitel: 091 474 1004

Email: katija.vucetic@hvar.hr

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus