UDRUGE – JAVNI NATJEČAJ ZA OSTALE UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA

1. POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

2 POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU NISU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus