UDRUGE – JAVNI NATJEČAJ UDRUGA U SPORTU

1) POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U SPORTU SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

2) POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU NISU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U SPORTU SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016.GODINUProtected with SiteGuarding.com Antivirus