Projekt „Hvar – tvrđava kulture“

footer-eu .. ESI logotip_boja_manji  .. OPKK_boja_bez pozadine_manji

Projekt „Hvar – tvrđava kulture“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove web podstranice isključiva je odgovornost Grada Hvara.

 

Projekt „Hvar – tvrđava kulture“

Osnovne informacije o projektuHvar – tvrđava kulture:

NAZIV PROJEKTA:
HVAR – tvrđava kulture
BROJ UGOVORA:
KK.06.1.1.01
NOSITELJ PROJEKTA:
Grad Hvar
TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA:
15.11.2016.-15.09.2018.
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
4.539.375,00 HRK
SUFINANCIRANJE IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
3.355.656,25 HRK
SUFINANCIRANJE VLASTITIM SREDSTVIMA PRIJAVITELJA: 1.183.718,75 HRK

O projektu: 

Projekt Hvar – tvrđava kulture jedinstven je integrirani program objedinjene turističke valorizacije vrijedne i unikatne kulturne baštine grada Hvara – najpoznatije i najpriznatije otočke i kulturne destinacije Republike Hrvatske. Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu tri kulturno povijesna dobra – te opremanje jednog kulturno povijesnog dobra, te dodavanje novih sadržaja i funkcija predmetnim dobrima.

Program promišlja i valorizira kulturnu baštinu grada Hvara na najbolji mogući način u smjeru turizma i kulture, uvažavajući potrebe gospodarskog i društvenog života na otoku, pri tom imajući u vidu međunarodni prestiž te već izgrađenu sliku o značaju i važnosti grada Hvara kao perjanice hrvatskog turizma. Ovim projektom zaokružiti će ulazak turizma grada Hvara u 21. stoljeće, na najbolji mogući način prezentirajući ono što u stvarnosti je – kolijevka hrvatske kulture i turizma, i to već punih 150 godina.

Ciljna skupina su turisti koji će uspješnim završetkom projekta steći uvid u bogat i raznolik kulturni život lokalne zajednice kroz povijest i danas. Ciljna skupina su i različite kulturne institucije koje će održavati brojna događanja, primjerice, na obnovljenoj Venerandi ili u multifunkcionalnoj dvorani u Arsenalu. Naravno, ciljna skupina je i lokalno stanovništvo koji mogu koristiti lokalitete projekta Hvar – tvrđava kulture tijekom cijele godine.

 

Elementi projekta:

Projekt Hvar – tvrđava kulture se provodi kroz sljedeće glavne elemente:

1. Razvoj nedostajuće Studijske dokumentacije

  • Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi
  • Plan upravljanja kulturnom baštinom grada Hvara
  • Idejno rješenje za Sustav praćenja posjetitelja

2. Razvoj nedostajuće projektne dokumentacije

  • U sklopu ovog elementa bit će razvijena cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija za integrirani program „HVAR – tvrđava kulture“ (KK.06.1.1.01.0019)

V. Promidžba i vidljivost

  • Izrada komunikacijske strategije integriranog programa kulturne baštine grada Hvara

 

Ciljevi projekta:

Opći cilj integriranog razvojnog programa Hvar – tvrđava kulture jest doprinos održivom gospodarskom razvoju Hvara i okolne regije kroz razvitak i širenje ponude kulturnog turizma.

Specifični cilj projekta je razvoj projektne dokumentacije za turističku valorizaciju i obnovu tvrđave Fortice, Venerande, Galešnika i Arsenala koja ima za svrhu stvarati inovativne kulturno-umjetničke, turističke, edukativne i druge sadržaje, čineći tako grad Hvar prepoznatljivim turističkim odredištem.

Navedeno će rezultirati produljivanjem turističke sezone jer ista više neće ovisiti o vremenskim prilikama već će turisti osim mora i sunca dobiti priliku upoznati povijest Grada Hvara na multimedijalan i interaktivan način, povijest enologije i gastronomije, moći će uživati u raznim događanjima i kulturnim manifestacijama na otvorenom, što će ukupno generirati veće prihode. Također, multimedijalnost i primjena modernih tehnologija u moderniziranim lokacijama će povećati potražnju za kulturnim događanjima, što također predstavlja element održivosti.

Sva četiri lokaliteta, po svršetku trajanja projekta, ostaju Gradu Hvaru kao trajno kulturnopovijesno bogatstvo za njegove stanovnike, ali i za potrebe daljnje turističke eksploatacije.

 

Kontakt podaci:

Grad Hvar

OIB: 01250166084

Ulica Milana Kukurina 2, 21 450 Hvar

Broj telefona: +385 21 741 608

Broj telefaksa: +385 21 718 096

Internetska adresa: http://www.hvar.hr

 

Osoba za kontakt:

Ita Pavičić, viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnica voditelja

Broj telefona:  +385 21 718 487

Broj telefaksa:  +385 21 717 961

e-mail:  ita.pavicic@hvar.hr

 

EU poveznice:

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus