Tragom zalutalih jeka – pjesnička večer Tatjane Radovanović

U petak 29. rujna u 19 sati u Ljetnikovcu Hanibala Lucića održat će se pjesnička večer pjesnikinje i akademske slikarice Tatjane Radovanović. Radi se o meditaciji u stihu na čakavsko-ikavskom i štokavsko-ijekavskom izričaju, u spomen na velikane riječi i misaone poezije, poznate hrvatske pjesnike Tina Ujevića i Silvija Strahimira Kranjčevića.

Tatjana Radovanović rođena je 1933. u Gdinju, gdje je provela rano djetinjstvo i završila osnovno školovanje. Životni put vodio je preko Jelse, Sinja, Mostara, Splita, Zagreba do Pariza. Školu primijenjene umjetnosti upisala je 1959. u Splitu, nastavila u Zagrebu, te maturirala 1956. Na odjelu Zidnog slikarstva. Od 1956. do 1960. radila je kao nastavnik likovnog odgoja na osnovnim školama u Gdinju i Bogomolju. Paralelno s pedagoškim radom, angažira se u osmišljavanju kulturnog života svog malog otočkog mjesta, organizirajući recitale i dramske predstave.. Upisuje se na Likovnu akademiju u Zagrebu, na novo osnovani Pedagoški odjel. Nakon završetka Akademije postaje asistentica prof. Berakoviću na Pedagoškom odjelu likovne Akademije.

Godine 1965. odlazi u Pariz, gdje uz brojne poslove slika krovove Pariza, nebo i mistične zalaske sunca. Pridružuje se slikarskoj koloniji na Montmartru. Izlaže u Francuskoj, u brojnim salonima u Parizu i u Hrvatskoj. Dobitnica je mnogih priznanja i nagrada.

Tatjana Radovanović piše stihove od rane mladosti. Prvu zbirku „Živo stinje“ objavljuje 1999. u ediciji Tin Ujević u Splitu, na čakavskom narječju, za koju je na susretu pjesnika u Selcima na Braću „Croatia rediviva“ 2005. dobila Maslinov vijenac.

Piše stihove i na francuskom, dvije pjesme su uvrštene u „Anthologie de Poésie du Point du jour“ 2004. i 2005.

2009. izdaje djelo na dva hrvatska narječju u izdanju u nakladi hrvatskoh kulturnog društva ‘’Napredak’’ u Splitu, na čakavskom dijalektu s 5 pjesama na francuskom, pod naslovom “Tragom zalutalih jeka” i na čakavsko-ikavskom narječju pod naslovom “U stinju nikle, vikle i obikle”.

Osim pjesnikinje, na večeri u Ljetnikovcu sudjeluje mješoviti zbor gdinjskih pučkih pjevača, uz soliste Jozefinu Ćurin rođ. Visković i Dimitra Radovanovića.

Pjesme govore autorica Tatjana Radovanović i prijatelji.

Print



Protected with SiteGuarding.com Antivirus