Tjedan borbe protiv TBC-a 14.-21.09.2011.

Tjedan je tradicionalno obilježen na otoku i to kroz više akcija.Budući je nastava u školama na otoku započela tek početkom obilježavanja Tjedna, bilo je problema u realizaciji jer se nije imalo vremena organizirati planiranu tribinu.

Ipak  se održalo mnoštvo predavanja u svim školama,za ciljane skupine. Rađeni su plakati i panoi  koje su pripremali učenici,a tema je prezentirana od strane đaka ,za roditelje i učenike. Tema je vrlo interesantno obrađena.

Aktivisti Crvenog križa obišli su neke ugrožene obitelji kojima je uručena pomoć u hrani.

Akcija je vrlo kvalitetno obrađena u medijima. Iako članak za „Slobodnu Dalmaciju“ nije ugledao svjetlo dana, u radijskim emisijama  događaj je bio obrađen vrlo kvalitetno i temeljito. Također se akcija obznanila na stranicama gradova i općina otoka. Participirali su stručni suradnici i mladež, a imamo  i istinitu priču našeg otočanina, koji se nedavno vratio iz bolnice nakon liječenja od TBC-a .

Odbor Crvenog križa HvarProtected with SiteGuarding.com Antivirus