“SUNČANI HVAR” Tržišno ulaganje, a ne potpora

Vijeće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja odbacilo je zahtjev Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) za odobrenje državne potpore u obliku pozajmice i pretvaranja potraživanja u vlasnički udjel u “Sunčanom Hvaru”.

U obrazloženju Vijeće navodi da to nije državna potpora, iako je riječ o ulaganju državnog novca u privatno poduzeće za koje je nedvojbeno utvrđeno da je u teškoćama.

Zahtjev AUDIO-a prvi je takav slučaj pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, a stručna služba AZTN-a utvrdila je da je riječ o realizaciji dogovora postignutog između dvaju najvećih dioničara “Sunčanog Hvara” − “ORCO Property Group” i AUDIO-a.

Potraživanje po osnovi pozajmica “Sunčanom Hvaru” pretvorit će se u vlasnički ulog, a kamate otpisati primjenom načela privatnog/tržišnog investitora.

− Prema propisima o državnim potporama, to se načelo smatra ispunjenim u slučajevima kada država ulaže novac u poduzetnika na način prihvatljiv privatnom/tržišnom investitoru, procjenjuje rizik i očekuje buduću dobit, odnosno ulaže istodobno i pod jednakim uvjetima kao i privatni/tržišni investitor, što je dokaz povjerenja tržišta u poslovanje poduzetnika.

Takvo ulaganje države kao vlasnika, provedeno proporcionalno postojećem vlasničkom udjelu i usporedno s ulaganjem kapitala privatnog investitora pod jednakim uvjetima, ne sadrži državnu potporu, nego se smatra ulaganjem po načelu tržišnog ulagača – ističu u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Lj. Vuko

Izvor: Slobodna DalmacijaProtected with SiteGuarding.com Antivirus