Stigli spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za potrebe Grada Hvara obavljena je krajem prošloga tjedna na privremenom reciklažnom dvorištu gradske tvrtke Komunalno Hvar. Spremnike za jedinice lokalne samouprave osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, temeljem Javnog poziva za iskaz javnog interesa za nabavku spremnika, a u prvoj  fazi isporuke u Hvar su pristigle plave kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona te žute kante za otpadnu plastiku.

Grad Hvar jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji je uveo novi sustav gospodarenja otpadom, s gradskom tvrtkom Komunalno Hvar (još u svibnju 2018. godine), sukladno propisima EU, novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Vladinoj Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom. Od samog početka organizirano je prikupljanje miješanog i odvojenog komunalnog otpada na kućnom pragu gdje je to bilo moguće te su postavljeni i kontejneri s ugrađenim sustavima za očitavanje otpada. Ovim je Grad Hvar znatno povećao postotak odvajanja reciklabilnog otpada te je u 2020. godini taj postotak iznosio 14 posto.

Osim na reciklažnom dvorištu Komunalnog, prikupljanje reciklabilnog otpada (papir, staklo, plastika i metal) u gradu Hvaru se od početka implementacije novog sustava obavljalo na kućnom pragu uz korištenje vrećica za odvojeni otpad. Sada će kućanstva koja imaju vlastite kante za miješani komunalni otpad, dobiti i kante za odvojeno odlaganje otpada, a građane će Komunalno Hvar uskoro obavijestiti o vremenu i načinima isporuke novih spremnika.Protected with SiteGuarding.com Antivirus