Snimka 52. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 52. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 22. prosinca 2020. možete poslušati na poveznicama.


52. GV – 1. točka – Pitanja vijećnika

52. GV – 2. točka - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana komunalnih djelatnosti društva Komunalno Hvar d.o.o za 2021.

52. GV – 3. točka - Prijedlog Zaključka odavanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina

52. GV – 4. točka - Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2021.

52. GV – 5. točka - Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2021.

52. GV – 6. točka - Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o namjeni prostora Fontika 1, 2 i 3 za smještaj izložbenog prostora turističke kulture grada Hvara

52. GV – 7. točka - Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razineProtected with SiteGuarding.com Antivirus