Snimka 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 23. prosinca 2021. možete poslušati na poveznicama.

8. GV 1. točka - verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

8. GV 2. točka - pitanja vijećnika

8. GV 3. točka - prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

8. GV 4. točka - prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba osnovnom školstvu Grada Hvara za 2021. godinu

8. GV 5. točka - prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2022. godinu

8. GV 6. točka - prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete  za 2022. godinu za Grad Hvar

8. GV 7. točka - prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2022. godinu

8. GV 8. točka - prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izmjenu granica lučkog područja u uvali Križa

8. GV 9. točka - prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izmjenu granica lučkog područja u uvali Križna luka

8. GV 10. točka - prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Hvara za postignuće na natjecanjima državne i međunarodne razine, Jadran Domančić

8. GV 11. točka - prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Hvara za postignuće na natjecanjima državne i međunarodne razine, Filip Jurišić

8. GV 12. točka - prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju ulica u naseljima Jagodna, Malo Grablje, Milna, Velo Grablje i Zaraće na području Grada Hvara

8. GV 13. točka - prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za osnivanje i izgradnju doma za starije i nemoćne osobe

8. GV 14. točka - prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada HvaraProtected with SiteGuarding.com Antivirus