Snimka 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 21. prosinca 2022. možete poslušati na poveznicama.

21. GV 1. točka

21. GV 2. točka

21. GV 3. točka

21. GV 4. točka

21. GV 5. točka

21. GV 6. točka

21. GV 7. točka

21. GV 8. točka

21. GV 9. točka

21. GV 10. točka

21. GV 11. točka

21. GV 12. točka

21. GV 13. točka

21. GV 14. točka

21. GV 15. točka

21. GV 16. točka

21. GV 17. točka

21. GV 18. točka

21. GV 19. točka

21. GV 20. točka

21. GV 21. točkaProtected with SiteGuarding.com Antivirus