Snimka 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 27. rujna 2022. možete poslušati na poveznicama.

17. GV 1. točka - Pitanja vijećnika

17. GV 2. točka - Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara

17. GV 3. točka - Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Šumica, prva faza

17. GV 4. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Hvara

 

Nastavak 17. sjednice, 4. studenoga 2022.

17. GV 5. točka - Prijedlog Odluke o ne dodjeljivanju javnog priznanja Grada Hvara – Mirko Crnčević

17. GV 6. točka - Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara – Ilija ĆaletaProtected with SiteGuarding.com Antivirus