Snimka 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara (tematska – turizam) održane 25. veljače 2022. možete poslušati na poveznicama.

10. GV 1. točka - Analiza izvršenja Operativnog plana u turizmu za 2021. godinu

10. GV. 2. točka - Analiza turističke sezone 2021. godine i priprema predstojeće sezone 2022. godineProtected with SiteGuarding.com Antivirus