Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. godinu

Temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15) Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. godinu

U svrhu informiranja javnosti, dana 29. prosinca 2022. godine objavljuje se Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. – Nacrt prijedloga te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga do 30. siječnja 2023. godine.

Svoje primjedbe i prijedloge dostaviti zaključno s danom završetka savjetovanja na adresu elektronske pošte: dario.bogdan@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će dostupni zainteresiranima ili javno objavljeni s osobnim podacima što molimo da se jasno istakne pri slanju primjedaba/prijedloga.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se uzimati u obzir niti objavljivati.

 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Plan upravljanja pomorskim dobrom

Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. – tekstualni dio

Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. – grafički dio

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus