Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke započinje 27. prosinca 2019. godine te završava zaključno s danom  27. siječnja 2020. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu elektroničke pošte ita.pavicic@hvar.hr ili ekologija@komunalnohvar.com.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanjuProtected with SiteGuarding.com Antivirus