Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za Arheološku zonu grada Hvara

Stručno povjerenstvo pri Ministarstvu kulture za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra, na sjednici održanoj 2. veljače 2017.godine, utvrdilo je da Arheološka zona grada Hvara, ima svojstvo kulturnog dobra.

Rješenje je dostupno OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus