Registar ugovora Grada Hvara za 2020. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

Sadržaj Registra ugovora Grada Hvara za 2020. godinu:

a) ugovori o zakupu javne površine za postavu štandova i b) ugovori o zakupu javne površine za postavu štekata

c) ugovori o djelu

d) ugovori o autorskom djelu

e) ugovori o stipendiranju

f) ugovori o kupoprodaji

g) ugovori za udruge

h) ugovor o zastupanju

i) ostali ugovoriProtected with SiteGuarding.com Antivirus