Registar ugovora Grada Hvara za 2021. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

Sadržaj Registra ugovora Grada Hvara za 2021. godinu:

a) ugovori o zakupu javne površine za postavu štandova i b) ugovori o zakupu javne površine za postavu štekata

c) ugovori o djelu

d) ugovori o autorskom djelu

e) ugovori o stipendiranju

f) ugovori o kupoprodaji

g) ugovori za udruge

h) ugovori o zastupanju

i) ugovori o kreditiranju

j) ugovori o najmu

k) ostali ugovoriProtected with SiteGuarding.com Antivirus