Prostorno planiranje


BAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA

Baza je dostupna OVDJEPONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BRUSJE

UPU BRUSJE OBJAVA GRADONAČELNIKA

UPU_BRUSJE 1 NAMJENA PP3

UPU_BRUSJE 2A PROMET PP3

UPU_BRUSJE 2B ENERGETIKA TK PP3

UPU_BRUSJE 2C VODA_ODVODNJA PP3

UPU_BRUSJE 3 UVJETI KORISTENJA PP3

UPU_BRUSJE 4 OBLICI KORISTENJA I NACIN GRADNJE PP3

UPU_Brusje_Sazetak

UPU1_Brusje_Obrazlozenje_PP3

UPU1_Brusje_Odredbe_PP3

 Obavijest o izmjeri

Obavijest je dostupna OVDJEIzmjene i dopune prostornog plana

ID PPUG Hvar_procisceno

ID PPUG Hvara_kolovoz 2016

ID_PPUG Hvara_NS_1 namjena

ID_PPUG Hvara_NS_2 infra

ID_PPUG Hvara_NS_3a kultura

ID_PPUG Hvara_NS_3b priroda

ID_PPUG Hvara_NS_3c planovi

ID_PPUG Hvara_NS_3d eko mreza

ID_PPUG Hvara_NS_4 GP ID_PPUG Hvara_NS_4_1 GP_OPGNovo groblje “Kruvenica”

Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan organizacije 
Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan pejzažnog uređenjaEtno – Eko selo Velo Grablje

_UPU_V_Grablje 1A_POST

_UPU_V_Grablje 1B_PNP

_UPU_V_Grablje 2A_PROMET

_UPU_V_Grablje 2B_TK_EL

_UPU_V_Grablje 2C_VOD_ODV

_UPU_V_Grablje 3_UVJETI

_UPU_V_Grablje 4A_OBLICI

_UPU_V_Grablje 4B_NACIN

_UPU_V_Grablje x1B_PNP_stari_katastar

UPU_V_Grablje_2014_KNJIGA1Etno – Eko selo Zarače

UPU_Zarace_2014 2C_vg

UPU_Zarace_2014 3_uvjeti

UPU_Zarace_2014 4A_oblici

UPU_Zarace_2014 4B _nacini_gradnje

UPU_Zarace_20141A_postojece

UPU_Zarace_20141B_namjena

UPU_Zarace_20142 B_tk el

UPU_Zarace_20142A_prometEtno – Eko selo Malo Grablje

Urbanistički plan uređenja (UPU) Etno – Eko sela Malo Grablje
UPU Malo Grablje – Detaljna namjena površina
UPU Malo Grablje – KorištenjeUPU marine u sv. Nedjelji

Uvjeti gradnje marine (PDF)
Namjena marine (PDF)
Odluka o donošenju UPU marine u Sv.Nedjelji (PDF)
Sazetak Studije zaštite okoliša marine u Sv.Nedjelji (PDF)


Protected with SiteGuarding.com Antivirus