Prostorno planiranje


Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Hvara – pročišćeni tekst

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi UPU Milna

Grad Hvar objavljuje Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Milna.

Nositelj izrade Plana: Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara, Odsjek za komunalno djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu.

Stručni izrađivač Plana: GISplan d.o.o., Split

Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Milna

 UPU SRZ ŠAMORETA DOLAC

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – IZVOD IZ PPUG HVAR

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – 0. OBUHVAT

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – 2.A. PROMET

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – 2.B. INFRASTRUKTURA

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – 3. UVJETI KORISTENJA I ZASTITE

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – 4. NACIN GRADNJE

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – TEKST

 

 Izvješće o stanju u prostoru garda Hvara 2007-2014

IzvjesceUPU Milna

Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi UPU Milna

18.04.2019.

Grad Hvar objavljuje Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Milna.

Nositelj izrade Plana: Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara, Odsjek za komunalno djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu.

Stručni izrađivač Plana: GISplan d.o.o., Split

Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Milna


 

Izvjesce_JR_UPU_Milna

UPU Milna_PP_ opci tekstualni dio

UPU Milna_PP_ tekstualni dio

UPU Milna_PP_ graficki dioUPU ZONE STANOVANJA U ZELENILU

Izvješće je dostupno za preuzimanje ovdje.UPU GOSP. ZONE STANIŠĆE MARTINOVIK

Odluka o usvajanju UPU gosp. zone Stanišće MartinovikBAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA

Baza je dostupna OVDJEObavijest o izmjeri

Obavijest je dostupna OVDJEIzmjene i dopune prostornog plana

ID PPUG Hvar_procisceno

ID PPUG Hvara_kolovoz 2016

ID_PPUG Hvara_NS_1 namjena

ID_PPUG Hvara_NS_2 infra

ID_PPUG Hvara_NS_3a kultura

ID_PPUG Hvara_NS_3b priroda

ID_PPUG Hvara_NS_3c planovi

ID_PPUG Hvara_NS_3d eko mreza

ID_PPUG Hvara_NS_4 GP ID_PPUG Hvara_NS_4_1 GP_OPGNovo groblje “Kruvenica”

Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan organizacije 
Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan pejzažnog uređenjaEtno – Eko selo Velo Grablje

_UPU_V_Grablje 1A_POST

_UPU_V_Grablje 1B_PNP

_UPU_V_Grablje 2A_PROMET

_UPU_V_Grablje 2B_TK_EL

_UPU_V_Grablje 2C_VOD_ODV

_UPU_V_Grablje 3_UVJETI

_UPU_V_Grablje 4A_OBLICI

_UPU_V_Grablje 4B_NACIN

_UPU_V_Grablje x1B_PNP_stari_katastar

UPU_V_Grablje_2014_KNJIGA1Etno – Eko selo Zarače

UPU_Zarace_2014 2C_vg

UPU_Zarace_2014 3_uvjeti

UPU_Zarace_2014 4A_oblici

UPU_Zarace_2014 4B _nacini_gradnje

UPU_Zarace_20141A_postojece

UPU_Zarace_20141B_namjena

UPU_Zarace_20142 B_tk el

UPU_Zarace_20142A_prometEtno – Eko selo Malo Grablje

Urbanistički plan uređenja (UPU) Etno – Eko sela Malo Grablje
UPU Malo Grablje – Detaljna namjena površina
UPU Malo Grablje – KorištenjeUPU marine u sv. Nedjelji

Uvjeti gradnje marine (PDF)
Namjena marine (PDF)
Odluka o donošenju UPU marine u Sv.Nedjelji (PDF)
Sazetak Studije zaštite okoliša marine u Sv.Nedjelji (PDF)


Protected with SiteGuarding.com Antivirus