Prostorno planiranje


Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Biskupija

Izmjene i dopune DPU Biskupija – tekstualni dio

GRAFIČKI DIO:

0. ID DPU Biskupija – granice

1. ID DPU Biskupija – namjena

2.a ID DPU Biskupija – promet

3. ID DPU Biskupija – uvjeti gradnjeUrbanistički plan uređenja Sportsko-rekreativne zone Šamoreta dolac

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – izvod iz PPU Grada Hvara

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – TEKST

O. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – OBUHVAT

1. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.a UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – PROMET

2.b UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – INFRASTRUKTURA

3. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

4. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – NAČIN GRADNJEIzmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica

ID UPU Opuzena glavica – Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2019

1. Naslovna – opći dio

2. Odredbe

3. Naslovna – grafički dio

4. Naslovna – prilozi

4.1. Obrazloženje

4.2. Sažetak za javnost

4.3. Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/2014

4.4. Suglasnost MGiP-a

 

Grafički dio:

ID UPU Opuzena Glavica_grafika ukupno

1. ID UPU Opuzena Glavica_namjena

2.a. ID UPU Opuzena Glavica_promet

2.b. ID UPU Opuzena Glavica_vodnogospodarski sustav

2.c. ID UPU Opuzena Glavica_elektroenergetski sustav

2.d. ID UPU Opuzena Glavica_DTK_energetski sustav – rasvjeta

3. ID UPU Opuzena Glavica_uvjeti korištenja

4. ID UPU Opuzena Glavica_načini gradnjeUrbanistički plan uređenja Milna

UPU Milna Službeni glasnik Grada Hvara br. 10/2019

UPU_Milna_USVOJENI PLAN_tekstualni dio

GRAFIČKI PRIKAZI:

1. UPU_Milna_USVOJENI_namjena

2.1 UPU_Milna_USVOJENI_promet

2.2 UPU_Milna_USVOJENI_elektro

2.3 UPU_Milna_USVOJENI_voda

2.4 UPU_Milna_USVOJENI_odvodnja

3. UPU_Milna_USVOJENI_zastita

4. UPU_Milna_USVOJENI uvjeti

DOF 0.07m resizedUrbanistički plan uređenja zone stanovanja u zelenilu

Odredbe UPU zone stanovanja u zelenilu

Obrazloženje UPU zone stanovanja u zelenilu

GRAFIČKI PRIKAZI:

1_Namjena_USV_06 2019

2.1_Promet_USV_06 2019

2.2_Elektroenergetika_USV_06 2019

2.3_Telekomunikacije_USV_06 2019

2.4_Vodoopskrba_USV_06 2019

2.5_Odvodnja_USV_06 2019

3_Uvjeti koristenja_USV_06 2019

4_Uvjeti gradnje_USV_06 2019Izvješće o stanju u prostoru grada Hvara 2015-2019

Izvješće o stanju u prostoru grada Hvara 2015 – 2019UPU gospodarske zone Stanišće Martinovik

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Stanišće Martinovik

Grafički prikazi:

1_Namjena_USV_01 2019

2.1_Promet_USV_01 2019

2.2_Elektroenergetika_USV_01 2019

2.3_Telekomunikacije_USV_01 2019

2.4_Vodoopskrba_USV_01 2019

2.5_Odvodnja_USV_01 2019

3_Uvjeti koristenja_USV_01 2019

4_Uvjeti gradnje_USV_01 2019


 

ARHIVA:

Odluka o usvajanju UPU gosp. zone Stanišće MartinovikBAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA

Baza je dostupna OVDJEObavijest o izmjeri

Obavijest je dostupna OVDJEIzmjene i dopune prostornog plana

ID PPUG Hvar_pročišćeno

ID PPUG Hvara_kolovoz 2016

ID_PPUG Hvara_NS_1 namjena

ID_PPUG Hvara_NS_2 infra

ID_PPUG Hvara_NS_3a kultura

ID_PPUG Hvara_NS_3b priroda

ID_PPUG Hvara_NS_3c planovi

ID_PPUG Hvara_NS_3d eko mreza

ID_PPUG Hvara_NS_4 GP ID_PPUG Hvara_NS_4_1 GP_OPGNovo groblje “Kruvenica”

Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan organizacije 
Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan pejzažnog uređenjaEtno – Eko selo Velo Grablje

_UPU_V_Grablje 1A_POST

_UPU_V_Grablje 1B_PNP

_UPU_V_Grablje 2A_PROMET

_UPU_V_Grablje 2B_TK_EL

_UPU_V_Grablje 2C_VOD_ODV

_UPU_V_Grablje 3_UVJETI

_UPU_V_Grablje 4A_OBLICI

_UPU_V_Grablje 4B_NACIN

_UPU_V_Grablje x1B_PNP_stari_katastar

UPU_V_Grablje_2014_KNJIGA1Etno – Eko selo Zarače

UPU_Zarace_2014 2C_vg

UPU_Zarace_2014 3_uvjeti

UPU_Zarace_2014 4A_oblici

UPU_Zarace_2014 4B _nacini_gradnje

UPU_Zarace_20141A_postojece

UPU_Zarace_20141B_namjena

UPU_Zarace_20142 B_tk el

UPU_Zarace_20142A_prometEtno – Eko selo Malo Grablje

Urbanistički plan uređenja (UPU) Etno – Eko sela Malo Grablje
UPU Malo Grablje – Detaljna namjena površina
UPU Malo Grablje – KorištenjeUPU marine u sv. Nedjelji

Uvjeti gradnje marine (PDF)
Namjena marine (PDF)
Odluka o donošenju UPU marine u Sv.Nedjelji (PDF)
Sazetak Studije zaštite okoliša marine u Sv.Nedjelji (PDF)


Protected with SiteGuarding.com Antivirus