Prostorno planiranje


UPU Milna

UPU Milna_PP_ opci tekstualni dio

UPU Milna_PP_ tekstualni dio

UPU Milna_PP_ graficki dioIzvješće je dostupno za preuzimanje ovdje.Izvješće Javna Rasprava UPU Stanišće Martinovik 11/2018

Izvješće je dostupno OVDJEJavna rasprava UPU Milna

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MILNA Objavljena javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Milna trajat će od 13. studenog  do 12. prosinca 2018. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog UPU-a bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, svakog radnog dana od 9 do 13 sati.

Javno izlaganje bit će održano u ponedjeljak, 19. studenog 2018. ponedjeljak u 11 i 30 sati u prostorijama Vatrogasnog doma, Ulica antifašizma 35, u Hvaru.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog UPU-a mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 12. prosinca 2018. godine.

 

Dokument za preuzimanje dostupan je OVDJE.

 

 JAVNI UVID U PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE

Dokument je dostupan OVDJEUrbanistički plan uređenja (UPU) sportsko rekreacijske zone Šamoreta dolac

- Konačni prijedlog UPU Šamoreta Dolac

- Javna rasprava UPU Šamoreta Dolac

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU Šamoreta Dolac

- ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja “sportsko-rekreacijone zone Šamoreta Dolac” u Gradu Hvaru

Odluka je dostupna OVDJEUPU Milna

Odluka o strateškoj procjeni za UPU Milna dostupna je  OVDJEBAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA

Baza je dostupna OVDJEPONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BRUSJE

UPU BRUSJE OBJAVA GRADONAČELNIKA

UPU_BRUSJE 1 NAMJENA PP3

UPU_BRUSJE 2A PROMET PP3

UPU_BRUSJE 2B ENERGETIKA TK PP3

UPU_BRUSJE 2C VODA_ODVODNJA PP3

UPU_BRUSJE 3 UVJETI KORISTENJA PP3

UPU_BRUSJE 4 OBLICI KORISTENJA I NACIN GRADNJE PP3

UPU_Brusje_Sazetak

UPU1_Brusje_Obrazlozenje_PP3

UPU1_Brusje_Odredbe_PP3

 Obavijest o izmjeri

Obavijest je dostupna OVDJEIzmjene i dopune prostornog plana

ID PPUG Hvar_procisceno

ID PPUG Hvara_kolovoz 2016

ID_PPUG Hvara_NS_1 namjena

ID_PPUG Hvara_NS_2 infra

ID_PPUG Hvara_NS_3a kultura

ID_PPUG Hvara_NS_3b priroda

ID_PPUG Hvara_NS_3c planovi

ID_PPUG Hvara_NS_3d eko mreza

ID_PPUG Hvara_NS_4 GP ID_PPUG Hvara_NS_4_1 GP_OPGNovo groblje “Kruvenica”

Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan organizacije 
Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan pejzažnog uređenjaEtno – Eko selo Velo Grablje

_UPU_V_Grablje 1A_POST

_UPU_V_Grablje 1B_PNP

_UPU_V_Grablje 2A_PROMET

_UPU_V_Grablje 2B_TK_EL

_UPU_V_Grablje 2C_VOD_ODV

_UPU_V_Grablje 3_UVJETI

_UPU_V_Grablje 4A_OBLICI

_UPU_V_Grablje 4B_NACIN

_UPU_V_Grablje x1B_PNP_stari_katastar

UPU_V_Grablje_2014_KNJIGA1Etno – Eko selo Zarače

UPU_Zarace_2014 2C_vg

UPU_Zarace_2014 3_uvjeti

UPU_Zarace_2014 4A_oblici

UPU_Zarace_2014 4B _nacini_gradnje

UPU_Zarace_20141A_postojece

UPU_Zarace_20141B_namjena

UPU_Zarace_20142 B_tk el

UPU_Zarace_20142A_prometEtno – Eko selo Malo Grablje

Urbanistički plan uređenja (UPU) Etno – Eko sela Malo Grablje
UPU Malo Grablje – Detaljna namjena površina
UPU Malo Grablje – KorištenjeUPU marine u sv. Nedjelji

Uvjeti gradnje marine (PDF)
Namjena marine (PDF)
Odluka o donošenju UPU marine u Sv.Nedjelji (PDF)
Sazetak Studije zaštite okoliša marine u Sv.Nedjelji (PDF)


Protected with SiteGuarding.com Antivirus