Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu

Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2016. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORACUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinuProtected with SiteGuarding.com Antivirus