PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2014.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2014.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22 ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2014. GODINU

PROGRAM GRADNJE KOMUNLANE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOST IZ ČLANKA 30 ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARTVU ZA 2014. GODINU ZA GRAD HVAR

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014.GODINU

PLAN POMETANJA I ČIŠĆENJA GRADA, ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA, OBALNOG POJASA, ČIŠĆENJA PLAKLENIH OTOKA, ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE, GRADSKIH PROMETNICA I SISTEMA OBORINSKIH VODA ZA 2014. GODINUProtected with SiteGuarding.com Antivirus