Projekt izgradnje doma zdravlja i doma za starije i nemoćne

IVO ŠTAMBUK, dipl. ing. arh.

OVLAŠTENI ARHITEKT A-3075

Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu

Klasa: UP/I-350-07/05-01/3075

Urbroj: 314-01-05-1

URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA
21450  HVAR Kroz Burak 83
MB: 80298699Tel/fax  021-742-005

NARUČITELJ:

GRAD HVAR


IZVRŠITELJ:

URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA HVAR, Kroz burak 83

MB: 80298699

 FAZA:

IDEJNO RJEŠENJE

SADRŽAJ:

ARHITEKTONSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA


 

NAMJENA ZGRADE:

DOM ZDRAVLJA I DOM ZA STARIJE OSOBE HVAR

 BROJ: TD -5/13
 


GLAVNI PROJEKTANT:

IVO ŠTAMBUK, dipl. ing. arh.

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

HVAR,  SVIBANJ 2013.


 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus